Vad skall man göra när det inte går att spegla skärmen även omman är på samma nätverk?

1. Stäng av routern och slå på den efter 5 minuter

2. Kontrollera om AP-isoleringen är aktiverad på routern. Om den är aktiverad, stäng av den och prova spegling igen.
TP-Link som exempel, Enhetshantering->AP isolation ->Off

3. konrollera att inställningar för proxy är aktiverat för mobilt nätverk. Om det finns ne proxy, stäng av den manuellt eller skriv in IP-addressen för enheten i listan för undantag.

12-1

4. Kontrollera att 1001 TVs PC apphar den senaste versionen. Klicka på ‘run as administrator’.

5. Om det fortfarande inte går att spegla, prova funktionen [Mirror To Browser].

Spegling till webläsarehttps://www.1001tvs.com/

6. Eller öppna en egen hotspot och anslut din PC eller Tv till hotspot:en, prove med spegling igen.