Ny version! Spegling av webbläsare online

Screen mirroring without installation on the receiver

Please open the browser mirror page of the 1001 TVs app on your iOS phone and scan the QR code to connect.

Det gick inte att hämta information. Klicka på Uppdatera
  • Keep PC & iPhone under the same Wi-Fi
  • Install 100 TVs on your mobile
  • Open the Browser Mirroring page on 1001 TVs
not support

Du fångade oss innan vi var redo

Tyvärr stöder inte Safari
spegling av webbläsare.

Byt till Chrome eller Edge för att fortsätta
med hjälp av denna funktion.

Fick det