Hvad skal jeg gøre, når det ikke lykkedes at spejle skærmen, selv om der er forbindelse til samme Wi-Fi?

1. Sluk routeren, tænd routeren efter 5 minutter.

2. Kontroller, om AP-isolering er aktiveret på routeren. Hvis AP-isolationen er aktiveret, skal du slå den fra og prøve at spejle skærmen igen.
Hvis vi tager TP-Link som et eksempel, enhedshåndtering->AP isolation ->Off

3. Kontroller, om proxy-indstillingerne er aktiveret på mobilnetværket. Hvis der er en proxy, skal du slå den manuelle proxy fra eller tilføje målenhedens IP til undtagelseslisten.

12-1

4. Kontroller, om 1001 TVs PC-appen er den nyeste version eller ej. Hvis ikke, skal du opgradere til den nyeste version. Og tryk på "Kør som administrator".

5. Hvis du stadig ikke kan spejle skærmen, skal du prøve funktionen [Spejl til browser].

Spejl til browseren:https://www.1001tvs.com/

6. Eller åbn dit personlige hotspot, og tilslut din pc eller dit TV til hotspottet, og prøv derefter at spejle skærmen.