Yleiset kauppaehdot

§ 1 Soveltamisala

(1) Kaikkiin Nero AG:n tavaroihin ja palveluihin sovelletaan seuraavia yleisiä ehtoja. Nero AG:n yleiset kauppaehdot. Näistä poikkeavat ehdot ovat voimassa vain, jos Nero AG on ne nimenomaisesti hyväksynyt.
(2) Nämä yleiset Ehtoja sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikka ne eivät olisikaan voimassa. nimenomaisesti sovittu etukäteen.
(3) Suullisesti tehtyjen vakuussopimusten on oltava dokumentoitava pysyvillä tallennuslaitteilla, esimerkiksi sähköpostilla. Sääntöihin tehtävät muutokset, mukaan lukien vahvistuslausekkeet, sekä toimitusaikoja koskevat sopimukset, kiinteät tai ilman sitoumusta, edellyttävät Nero AG:n dokumentoitua vahvistusta.
(4) "Loppu Käyttäjä" on näissä yleisissä kauppaehdoissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka tekee tilauksia. Nero AG:ltä tarkoituksiin, jotka eivät liity henkilön kaupalliseen toimintaan. tai vapaa-ajan toimintaan. "Kauppias" on näissä yleisissä kauppaehdoissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeushenkilön asemassa oleva yksityinen yritys, joka ostaa tavaroita Nero AG:lta kaupallisen tai itsenäisen toimintansa puitteissa.


§ 2 Tarjoukset, sopimuksen tekeminen, täyttäminen ja toimitus Velvoitteet

(1) Näillä verkkosivustoilla olevat tarjoukset ovat sitoumuksettomia, ellei toisin mainita. nimenomaisesti sovittu sitovaksi. Tilauksia pidetään sitovina vain, jos Nero AG on vahvistanut tilauksen ja se on toteutettu lähettämällä tavarat. Suullisesti sovittu vakuusjärjestelyt eivät ole voimassa ilman kirjallista vahvistusta.
(2) Sopimus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen sähköpostitse tai täyttää ja lomakkeen internetissä ja Nero AG kuittaa tilauksen ja jatkaa sen toteuttamista. tilauksesta.
(3) Viivästysten ja vääränlaisten toimitusten välttämiseksi kaikkien tilausten on täytettävä seuraavat vaatimukset on ilmoitettava tuotteen nimi, käyttöjärjestelmä ja toimitettavan tuotteen tietoväline. toimitettava. Jos näitä tietoja ei ole nimenomaisesti pyydetty, niitä ei vaadita, jos ostaja täyttää verkkolomakkeen kokonaan.
Jos tilattuja tavaroita ei ole Nero AG:llä on oikeus peruuttaa sopimus. Nero AG ilmoittaa asiakkaalle välittömästi tällaisesta saatavuuden puuttumisesta ja korvaa asiakkaalle asiakkaalle kaikki veloitetut kustannukset.


§ 3 Toimitus

(1) Kaikki lähetys- tai toimitusajat ovat vain arvioita, ja niiden on oltava sitovat Nero AG:tä vain, jos ne on vahvistettu kirjallisesti. Arvioidun ajan noudattaminen toimitusajankohdan saavuttaminen riippuu aina siitä, saadaanko osatoimitukset ajoissa. Jos alihankkija ei pysty toimittamaan Nero AG:sta riippumattomista syistä tai mikäli toimitus viivästyy tai estyy ylivoimaisen esteen tai muun Nero AG:n vastuulla olevan tapahtuman vuoksi. AG:n ei voida katsoa olevan vastuussa, Nero AG:lla on oikeus vetäytyä tarjouskilpailusta. sopimuksesta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Tällaiset tapahtumat ovat esimerkiksi tulipalo, tulva, työtaistelut, toimintahäiriöt, lakko, muutostyöt ja muutostyöt. lupien ja lakien muuttaminen viranomaisten toimesta, jotka eivät kuulu normaaliin toimintatapaan riskeihin. Asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi tällaisesta laiminlyönnistä vuonna toimitus
(2) Osatoimituksia voidaan tehdä, ellei asiakas kieltäydy. niitä tai niiden hyväksyminen on hänelle kohtuutonta. Jos osatoimitukset ovat Nero AG veloittaa pakkaus- ja toimituskulut vain kerran.


§ 4 Lähetys/riskien siirtyminen/tavaran vastaanottamatta jättäminen

(1) Tavarat toimitetaan Nero AG:n varastosta Karlsruhessa, Saksassa.
(2) Menetys- tai vahingonvaara siirtyy kaikissa tilanteissa asiakkaalle heti, kun lähetettävät tavarat lähtevät varastosta tai Neron toimistosta. AG. Sama koskee toimituksia vapaasti määräpaikkaan.
(3) Jos asiakas ei hyväksy myytyjä tavaroita, Nero AG:llä on oikeus vaatia hyväksyntää tai, sen valintansa mukaan vaatia 10% ostohinnasta kiinteänä korvauksena, ellei asiakas osoita, että vahinkoa ei ole tai että sen arvo on pienempi. Osoitteessa poikkeuksellisen suuren vahingon sattuessa Nero AG pidättää itsellään oikeuden käyttää esittää omia vaatimuksiaan. Jos asiakas ei ota vastaan tai viivästyttää toimitusta, Nero AG:n tavaroita, Nero AG varastoi ne asiakkaan puolesta ja asiakkaan lukuun riskillä omissa tiloissaan tai huolitsijan tai julkisessa varastossa. Osoitteessa varastointiaikana, joka johtuu siitä, että asiakas ei ole ottanut vastaan tuotetta tai on viivästynyt sen vastaanottamisessa, asiakkaan tulee maksettava Nero AG:lle tositteettoman kiinteämääräisen 20,-- euron suuruisen korvauksen viikossa tapahtuvasta varastoinnista. kulut. Tätä kiinteää korvausta voidaan alentaa, jos asiakas osoittaa, ettei kustannuksia tai vahinkoa aiheutunut. Jos varastointikustannukset ovat poikkeuksellisen korkeat, Nero AG pidättää itsellään oikeuden. Nero AG pidättää itselleen oikeuden vaatia korvausta.


§ 5 Hinnat ja maksuehdot

(1) Verkkosivuilla ilmoitetut listahinnat ovat voimassa tilaushetkellä. Alennuksia ei myönnetä.
(2) Loppukäyttäjien hinnat ovat seuraavat Nero AG:n toimipaikalta lähtevät toimitukset, lukuun ottamatta kustannuksia, jotka aiheutuvat pakkaus- ja rahtikulut. Kaikki hinnat ovat euromääräisiä, ja ne voivat muuttua ilman, että ilman ennakkoilmoitusta. Kotimaanmyynnin hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Pakkaamiseen ja rahdista veloitetaan loppukäyttäjältä lisäkustannuksia.
(3) Nero AG ei ole velvollisuus hyväksyä maksuja shekillä tai vekseleillä. Jos maksu hyväksytään, tämä maksu on tili maksettu. Nostosta ja diskonttaamisesta sekä vekseleistä perittävät verot ovat asiakkaan vastuulla. Nero AG ei takaa täsmällistä esittämistä, protestista ilmoittamista ja palauttamista. vekselin maksukyvyttömyystapauksessa.
(4) Nero AG toimittaa ennakkoa vastaan maksua vastaan, perintää vastaan tai luottokortilla. Toimitukset suurille yrityksille ja viranomaisille laskutetaan etukäteen sovitun mukaisesti. Ennakko maksua tai luottokorttimaksua harkitaan asianmukaisesti, kun toimituksen yhteydessä laskutushetkellä. Ulkomaille suuntautuvat toimitukset maksetaan luottokortilla.
(5) Kaikissa laskuista, joita ei ole maksettu eräpäivänä, Nero AG perii korkoa, jonka suuruus on 5% yli Saksan keskuspankin kulloinkin voimassa olevasta diskonttokorosta. Oikeus vaatia viivästyksistä johtuvia muita vaatimuksia pidätetään. Jos maksu suoritetaan viivästyksen sattuessa kaikki Nero AG:n asiakkaisiin liittyvät saamiset erääntyvät maksettaviksi. välittömästi maksettavaksi. Sama pätee myös, jos Nero Neron saatavien arvo heikkenee. Asiakkaan omaisuuserät heikkenevät ja asiakas keskeyttää maksunsa. Korkokulut viivästyneistä maksuista kertyy korkoa ilman erillistä ilmoitusta.
(6) Jos Nero AG vaatii vahingonkorvausta. ostosopimuksen rikkomisesta aiheutuneen vahingonkorvauksen, korvaus, joka vastaa kiinteää korvausta 15% sovitusta hinnasta, jos ei ole todisteita siitä, että huomattavasti pienemmästä vahingosta. Oikeus vaatia korvausta todellisesta vahingosta suurempaa vahinkoa koskeva vaatimus on pidätetty.


§ 6 Omistusoikeuksien varaaminen.

(1) Kaikkiin toimituksiin ja palveluihin sovelletaan varausta, joka koskee kaikkia omistusoikeudet. Nero AG:n omistusoikeus kaikkiin toimitettuihin tavaroihin säilyy siihen asti, kunnes kaikki ostohinta on maksettu tai kaikki shekit ja vekselit on lunastettu. ja kaikki muut vaatimukset on maksettu tehdyn sopimuksen mukaisesti. Nero AG:n ja asiakkaan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.
(2) Asiakkaalla on oikeus jälleenmyydä tuote. tavaroita sillä edellytyksellä, että hän noudattaa kaupassa noudatettavia sääntöjä. tavanomaisessa kaupankäynnissä. Asiakas ei saa luovuttaa tavaroita suojaavalla kuljetuksella tai panttaamalla. Nero AG:lle on ilmoitettava välittömästi kolmansien osapuolten suorittamista luovutuksista, mukaan lukien erityisesti aiotut panttilainausjärjestelyt ja luovutukset, ja kaikki puuttumista varten tarvittavat asiakirjat on esitettävä. viipymättä.
(3) Omistusoikeuksien käyttäminen ja palautuksen vaatiminen ovat ei katsota sopimuksesta luopumiseksi.
(4) Asiakas siirtää täten Nero AG:lle kaikki saamiset, jotka johtuvat tuotteen jälleenmyynnistä tavaroiden jälleenmyynnistä. Asiakas voi Nero AG:n peruuttamana periä nämä velat. saamiset. Asiakkaan on Nero AG:n pyynnöstä luovutetut saamiset ilmoitettava Nero AG:lle. saamiset ja niiden velalliset. Nero AG voi ilmoittaa luovutuksesta. asiakkaan velallisille.
(5) Nero AG:n omistuksessa olevat tavarat. asiakas voi käsitellä Nero AG:n puolesta. Omistusoikeudet Nero näille tavaroille vastaa markkinahintaa, joka on voimassa silloin, kun Nero jalostushetkellä. Yhdistettäessä varauksen alainen tavara muihin Nero AG:stä tulee uuden tuotteen osaomistaja arvon perusteella. tavaran arvosta suhteessa muiden materiaalien arvoon valmistushetkellä. jalostuksen arvosta. Toimitus korvautuu sillä, että asiakas ottaa uuden Nero AG:n puolesta maksutta haltuunsa.
(6) Jos asiakkaan maksuviivästyksen tai odotettavissa olevan maksun laiminlyönnin yhteydessä Nero AG on oikeus periä kaikki vastaavat tavarat, jotka ovat vielä asiakkaan käytössä. Asiakkaan on sallittava valtuutetuille työntekijöilleen tai Nero AG:n valtuutetut työntekijät toimistoaikana ja ilman ennakkoilmoitusta.
(7) omistusoikeuden varaus vapautetaan, jos vakuutena olevat varat ylittävät seuraavat määrät maksamattomat velat yli 20%.
(8) Jos kolmannet vaativat oikeuksia, jotka koskevat varauksen kohteena olevaan tavaraan, esimerkiksi panttilainaamotapauksessa, asiakkaan on oltava ilmoitettava, että Nero AG on omistaja, ja hänen on ilmoitettava siitä viipymättä Nero AG:lle. Kustannukset jotka saattavat aiheutua Nero AG:n väliintulosta, veloitetaan asiakkaalta. asiakkaan kustannuksella.
(9) Nero AG:llä on mahdollisuus kohdentaa maksuja vanhempiin erääntyneisiin erääntyneisiin maksuihin. saamisia. Saadut maksut voidaan kuitata oikeustoimista aiheutuvista kuluista - vuonna oikeudenkäynneistä, toiseksi koroista ja lopuksi koroista. ja lopuksi päävelasta.


§ 7 Palautusoikeus

(1) "German Bürgerlichem Gesetzbuchin" mukaan Nero AG myöntää loppukäyttäjälle seuraavat oikeudet oikeuden palautukseen etämyynnissä. Palautus ja tavaran palauttamista ja takaisinottoa on vaadittava kahden viikon kuluessa. Määrätty aika Kahden viikon määräaika alkaa, kun kaupan päättymisestä on ilmoitettu, mutta ei ennen tavaroiden vastaanottamista.
(2) Oikeus palautukseen ei koske ohjelmistojen toimitukseen, jos toimitettu tietoväline on avattu sinetöimättä loppukäyttäjä. Tavaran sellofaanipakkauksen repiminen katsotaan olevan sinetöinnin purkamiseksi. Palautusoikeutta ei myöskään sovelleta, kun kyseessä on jos myydään sarjanumeroita, joita tarvitaan kokeiluversion julkaisemiseen. ohjelmistojen koeversioiden tai OEM-ohjelmiston julkaisemiseen vähittäismyynnissä. versiossa tai päivitysten ja lisäosien myynnissä.
(3) Tavaroiden on oltava koskemattomassa kunnossa (täydelliset ja vahingoittumattomat, mukana käyttöohjeet). jne.). Jos loppukäyttäjä on vastuussa vahingoista, katoamisesta tai muista puutteista, hänen on täytettävä seuraavat vaatimukset korvattava Nero AG:lle tavaroiden alentunut tai täysi arvo.
(4) Vaatimus palautusvaatimus ja tavaroiden palautuslähetys on osoitettava seuraavaan osoitteeseen :
Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Karlsruhe, Saksa.

(5) Oikeus Palauttamisoikeutta ei sovelleta elinkeinonharjoittajiin. Peruuttamisoikeuden mukaan Saksan kansalaisten lakikirjan (Bürgerlichem Gesetzbuch) mukainen peruuttamisoikeus on näin ollen tehoton.


§ 8 Kuittauskielto ja pidätysoikeudet

(1) Asiakkaalla ei ole oikeutta kuitata omia saataviaan maksuja vastaan. maksettavaksi, ellei saatavan tueksi ole esitetty oikeudellisia perusteita.
(2) Asiakas ei ole oikeutta pidättää maksuja laatuvaatimusten vuoksi, paitsi jos näitä valituksia ei ole kiistetty tai niiden tueksi on tehty oikeudellisia päätelmiä.


§ 9 Ohjelmistotuote

(1) Asiakkaan ostama ohjelmistotuote sisältää tiedonsiirtovälineen. (CD-ROM-levy, levyke, sähköposti jne.), siihen liittyvä dokumentaatio, jos sellainen on saatavilla, ja lisenssi ohjelmistotuotteen käyttöön lisenssin mukaisesti. ehtojen mukaisesti.
(2) Ohjelmistopaketin ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen on oltava asiakas hyväksyy nämä lisenssiehdot. Ohjelmistotuote pysyy lisenssinantajan henkisenä omaisuutena. Kaikki tuotedokumentaatio, tuotemerkit ja logot, jotka esiintyvät verkkokaupassa tai internet-sivuilla, ovat asiakkaan omistuksessa. Nero AG:n omaisuutta. Toimitettuja tuotteita käytettäessä omistusoikeudet ovat Kolmansien osapuolten omistusoikeuksia on noudatettava. Avaamalla sinetöidyn levypakkauksen oheiset valmistajan lisenssiehdot hyväksytään. Myöhemmin palauttaminen tai korvaaminen toisella tuotteella ei ole sallittua.
(3) Asiakas on suojauduttava tietojen katoamiselta. Koska uusi asennus tai ohjelmiston muutettu asennus voi aiheuttaa riskin tietojen menettämisestä, asiakkaan on syytä asiakkaan on huolehdittava siitä, että tiedot suojataan kaikin käytettävissä olevin keinoin.


§ 10 Suojaavat oikeudet

Ohjelmiston oston yhteydessä asiakas hankkii yksittäisen käyttöoikeuden. Tämän oikeuden siirtokelpoisuus sekä käyttöoikeuden tekeminen turvakopion tekeminen määräytyy EULA:n (End User License, loppukäyttäjän lisenssi) määräysten mukaan. Agreement), jonka jäljennös on säännöllisesti tuotteen liitteenä. Kopioiden tekeminen ei yleensä ole sallittua, ellei siitä ole nimenomaisesti sovittu yksittäisissä tapauksissa. Lisäksi asiakkaan on kunnioitettava kaikkia immateriaalioikeuksia. tavaroihin, ja jälleenmyynnin yhteydessä hänen on välitettävä rajoitusrajoituksen käyttöoikeuden rajoittamisesta asiakkailleen. Käyttö sisäisessä verkossa on sallittua vain nimenomaisesti tätä varten laajennetun lisenssin perusteella.


§ 11 Takuu/vastuun poissulkeminen

(1) Laatuvaatimusten osalta takuu on Nero AG:n valinnan mukaan, rajoittuu korvaaviin toimituksiin tai jälkikorjaukseen. Nero AG kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai implisiittisistä takuista, jotka koskevat soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen ja myyntikelpoisuudesta. Ohjelmiston uuden version julkaiseminen Nero AG:n toimesta ei tarkoita, että merkitse aiemmin myydyn ohjelmiston virheellisyyttä.
(2) Jos korjaukset tai korvaavat toimitukset eivät onnistu kohtuullisessa ajassa, asiakas saa on mahdollisuus vaatia ostohinnan alennusta tai peruuttaa sopimus. sopimuksesta. Määräajan on oltava vähintään neljä viikkoa. Korjaukset tai tai korvaava toimitus katsotaan epäonnistuneeksi, jos kolme kertaa on yritetty laatuvaatimusten korjaaminen on epäonnistunut.
(3) Ilmoitus ilmeisistä puutteista tai läpinäkyvistä vaurioista on ilmoitettava kirjallisesti Nero AG:lle kymmenen (10) työpäivän kuluessa. päivän kuluessa siitä, kun tavarat on vastaanotettu määräpaikassa, joka tapauksessa kuitenkin ennen kuin tavarat on käsitelty tai koottu.
Jos laatuvaatimusta ei esitetä määritellyn ajan kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta, tavarat ovat katsotaan asiakkaan hyväksymiksi, ja kaikki takuuvaatimukset raukeavat. Osoitteessa oikea-aikaisen ilmoituksen antamiseksi riittää, että ilmoitus lähetetään ajoissa. todistustaakka on asiakkaalla. Kauppiaiden on tarkistettava laatu ja tavaran laatu ja täydellisyys välittömästi sen vastaanottamisen jälkeen ja ilmoitettava siitä Nerolle. AG:lle havaituista puutteista viipymättä. Toimitettujen tavaroiden katsotaan olevan hyväksytyksi, jos elinkeinonharjoittaja ei tarkasta vastaanotettuja tavaroita ja ilmoita niistä Nero AG:lle. virheistä määräajassa, paitsi jos virhe on jäänyt huomaamatta silloin, kun tarkastuksessa. Myöhemmin havaitusta virheestä on ilmoitettava myös seuraavalle taholle Nero AG:lle viipymättä. Muussa tapauksessa nämä vialliset tavarat katsotaan hyväksytyiksi. Laatupoikkeamista on ilmoitettava kirjallisesti ja kirjallisesti. virheet on kuvattava yksityiskohtaisesti. Lisäksi HGB:n 377 f. §:n (saks. HGB) säännöksiä sovelletaan vastaavasti.
(4) Jos laatuvaatimusta ei ole perusteltua ja tuote on virheetön, Nero AG:lla on oikeus veloittaa asiakkaalta lähetys- ja valvontakustannuksia 15,-- euroa per tuote. Asiakas asiakkaalla on oikeus osoittaa, että vastaavat kulut ovat pienemmät, kun taas Nero AG:lla voi todistaa, että ne ovat korkeammat.
(5) Takuu ei kata vikoja, jos tavaroita on käsitelty, käytetty, muutettu tai kulunut väärin, kun liiallisen käytön vuoksi. Takuu ei ole voimassa, jos asiakas tai kolmas osapuoli asentaa sopimustavarat väärin tai jos ylläpitää niitä itse, korjaa, muuttaa tai altistaa ne työympäristölle, joka ei ole yhteensopiva tuotteen ilmoitettuja asennusvaatimuksia.
(6) Asiakkaan vaatimukset, jotka koskevat vahingonkorvausvaatimus, joka perustuu sopimuksen täyttämättä jättämiseen tai virheelliseen sopimuksen tekemiseen, sovittujen sivuvelvoitteiden rikkominen, virheistä johtuvat välilliset vahingot, luvattomista toimista johtuvat vahingot ja muut oikeudelliset perusteet ovat suljetaan pois, jos Nero AG on vastuussa siitä, että se ei ole toimittanut taattuja ominaisuuksia, tahallisesta toiminnasta tai törkeästä huolimattomuudesta. Tämä poissulkeminen ei koske koskee Saksan tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia (Saksan Produkthaftungsgesetz).
(7) Takuuaika on 12 kuukautta toimituksesta. Loppukäyttäjien ostamien kulutustavaroiden osalta takuuaikaa pidennetään seuraavasti 24 kuukauteen.


§ 12 Tietosuoja ja luottamuksellisuus

Kaikki saadut henkilötiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tarvittavat tiedot liiketapahtumissa tarvittavat tiedot säilytetään ja ne toimitetaan ainoastaan seuraaville tahoille. sidosyrityksille ja alihankkijoille tilausten käsittelyä varten. Nero AG kehottaa asiakkaita tutustumaan verkkosivustolla julkaistuun tietosuojaselosteeseen.


§ 13 Viestintä

(1) Siltä osin kuin sopimuspuolet ovat yhteydessä sähköpostitse, ne tunnustavat tahdonilmaisun rajoittamattoman tehokkuuden, tällä tavoin välitetyn aikomuksen voimassaoloa seuraavien säännösten mukaisesti.
(2) Sähköpostissa tavanomaisia lausuntoja ei voida estää tai kiertää tekemällä nimettömänä. Tämä tarkoittaa, että lausunnoissa on ilmoitettava posti- ja lähettäjien posti- ja sähköpostiosoitteet, lähetyspäivämäärät ja -ajat sekä, niiden kohdalla lopussa on toistettava lähettäjien nimet. Sähköpostiviesti, joka on vastaanotettu Näiden sääntöjen mukaisesti lähetetyn viestin katsotaan olevan toisen osapuolen lähettämä, jos jos päinvastaista näyttöä ei esitetä.
(3) Kaikki viestit on tehtävä englannin kielellä.


§ 14 Kieltosäännöt

Asiakas on tietoinen siitä, että Nero AG:n toimittamat tuotteet ovat osin vientikieltojen alaisia, ja hän sitoutuu noudattamaan rajoituksia. Nero AG:n ilmoittamia rajoituksia.


§ 15 Saatavien luovutus

Asiakas ei saa luovuttaa tai siirtää oikeuksia ja velvollisuuksia. sopimuksesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.


§ 16 Riidat

Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen Nero AG:n ja Neron välillä. ja sen asiakkaiden välillä. Jos jokin näiden ehtojen osa, määräys tai lauseke tai niiden soveltaminen johonkin henkilöön tai olosuhteisiin, on katsottu, että pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen päätös ei vaikuta ja jättää voimassa kaikki muut myyntiehtojen osat, määräykset, lausekkeet tai sovellukset. ja tätä varten ehtoja ja edellytyksiä on kohdeltava siten, että ne ovat erotettavina. Näissä ehdoissa käytetyt jaksojen otsikot ovat puhtaasti seuraavat tarkoituksenmukaisuuden vuoksi, eikä niillä ole oikeudellista tai sopimusoikeudellista vaikutusta.


§ 17 Kaupallinen ja oikeudellinen kotipaikka

Sopimuspuolten kaupallinen kotipaikka on sopimuspuolten suorituspaikka. Nero AG:n rekisteröity kotipaikka, Karlsruhe, Saksa. Oikeudelliseksi kotipaikaksi on sovittu toimivaltainen tuomioistuin, jos asiakas on Nero, jos asiakas on elinkeinonharjoittaja, oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityislaitos tai jos hän ei ole ei ole yleistä oikeuspaikkaa Saksan liittotasavallassa. Sopimuspuolet sopivat, että kaikki tähän sopimukseen liittyvät oikeussuhteet nyt ja sen jälkeen, kun sopimus on täytetty. tulkitaan ja pannaan täytäntöön Saksan lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta YK:n osto-oikeutta.
Jos sinulla on kysyttävää näistä yleisistä kauppaehdoista, ota yhteyttä meihin