Skanna rätt QR-kod

När du har installerat appen "1001 TVs" på din smarta mobiltelefon, installera också "1001 TVs" på TV- eller PC-sidan och skanna sedan rätt QRC-kod.

1. Skärmavbilderna av Android TV-sidan är följande, om de inte är som de följande, vänligen installera om den.

Följande skärmdumpar är alla för den engelska versionen, men layouten för andra språk är densamma.

För Apple TV visas följande skärmdump,

Du kan trycka på för att göra QR-koden större med fjärrkontrollen.

2. Om du vill spegla skärmen till datorn installerar du PC-klienten och efter start kan du se följande skärm:

Klicka på den första menyn, se spegelsidan med QR-kod som följer, skanna den sedan med telefonen.

Om det inte fungerar på detta sätt ska du installera om PC-applikationen.

3. Mer:
Skanna inte andra QR-koder som finns på 1001tvs.com, eller på appens sida om appen, eller för nedladdning av appen.

Skanna inte andra QR-koder.

Tack.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss.