[IOS] Hur man skickar filer från Apple (ios) till PC / Mac

1. Nätverksansluning:

Se till att enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din mobiltelefon. (En Wi-Fi-anslutning med 5G-band rekommenderas för bästa prestanda).

2. Installera 1001 TVs på mobiltelefon och Mac/PC

Du kan ladda ner Appen från App Store eller Google Play

1001 TVs iOS-app på App Store

1001 TVs Android-appen i App Stores

1001 TVs Mac-App på App Store

1001 TVs PC-App på App Store

3. Launch Mac/PC App and Select File Transfer feature

4. Launch the iOS/ Android App and Select File Transfer feature

5. Sök efter närliggande enheter

6. All devices listed:

  • If the last connected devices is available, you can transfer files directly.
  • För parkopplade enheter kan du också överföra filer direkt.
  • Om du ansluter till en ny enhet trycker du på den för att parkoppla.
  • For offline devices, ensure a stable network connection to access received files upon reconnection.

7.Can’t find the target device? Try to pair by scanning the code

If you cannot locate your target device while transferring files, you can use the scan code function to scan the QR code at the bottom right corner of the computer interface for quick pairing.

8. Para ihop enheten med Mac/PC

9. Välj filer att överföra

10. View files from phone to PC/Mac

You can click to open a file, view it in the Finder or Windows File Explorer, and click to refresh the current list.