[iOS] Hur man speglar Apple (iOS) skärm till PC?
  • 1. Starta funktionen Spegelskärm från skjutmenyn
  • 2. Starta funktionen Spegelskärm på PC/TV/MAC
  • 3. Skanna QR-koden
  • 4. Starta spegeln

  • 1. Starta funktionen Spegelskärm från skjutmenyn

Följ instruktionerna för att installera

Kontrollera att iOS-enheten är ansluten till samma Wi-Fi som PC/TV/Mac.

2.Starta funktionen Spegelskärm på datorn

3.Skanna QR-kod

Om det inte går att ansluta målenheten visas följande bild.

4.Starta spegeln

Om anslutningen är lyckad visas följande skärm.

Klicka på den svarta runda punkten för att starta spegeln, så att du kan navigera till sändningssidan.

Wow! Grattis till dig! Telefonskärmen har visats!

END