[iOS] Hur att Spegla skärmen från Apple (iOS) mobiltelefon till webbläsaren (Chrome)?

  • 1. Nätverksanslutning 

Se först till att enheten är kopplad mot samma nätverk som telefonen. (Wi-Fi med 5G band fungerar bäst)

  • 2. Installera 1001 TVs

Spegling till webläsare kräver endast installation av 1001 TVs på telefonen.

Den stöder inte spegelskärmen till iPad. Om du vill spegla till iPad öppnar du webbläsaren på iPad och använder funktionen "Mirror to Browser".

  • 3.Spegelskärm

Starta spegling för webläsare från rullmenyn

Vänligen ange IP som visas på iPhone-skärmen och klicka sedan på den svarta runda pricken för att starta sändningen. Speglingen startar så snart nedräkningen på 3 sekunder är över.