[Windows 11] Hr man speglar på en dator med Windows 11?

Från Android-enhet till dator

 • 1. Nätverksanslutning:

Kontrollera först att datorn är ansluten till samma Wi-Fi som mobiltelefonen. (Wi-Fi i 5G-bandet är det bästa valet).

 • 2. Installera 1001 TVs

Installation av 1001 TVs måste göarss på båda enheterna som ska speglas eller speglas från.

Installationsmetoden konsultera med Installationsguide.

 • 3. Spegla skärm

Det finns två olika sätt att starta speglng:

 • Skanna QR-koden

Du kan välja att skanna QR-koden med entrance 1 eller 2. Tillåtelse att använda kameran krävs första gången som en QR-kod skall skannas.

Så snart skanningen är gjord kan spegling göras.

2) Välj en närliggande enhet
I normala fal kommer all TV, TV box och PC, automatiskt att visas “1001 TVs”i samma lokala nätverk
Spegling startas när en enhet har valts
Notera: Enheten måste starta upp 1001 TVs. Klicka på uppdatera för att göra detta.

Notiser måste tillåtas innan spegling kan ses i statusfältet.

Denna funktion kan användas på olika sätt, så som att visa mobiltelefonen till en större skärm på möten, medans man spelar mobilspel, läser e-böcker och så vidare.

3) Spegla skärmen till webbläsaren

Tryck på [Browser Mirror] på startsidan.
Skriv in den visade URL:n I din webläsare för at spegla skärmen! (Det rekommenders att Chrome används som webläsare-)

 • 4. Inställningar
   1) Ändra skärmupplösningen (du kan ändra upplösningen på mobiltelefon, dator och TV för att uppfylla olika kundkrav).
  Om bilden fryser ofta, prova då att minska upplösningen.
  I telefonen finns en inställning för upplösning när spegling gjorts.
  PC: Inställningsmenyn uppe till vänster -> Bildkvalitet
  TV/Box Side: Tryck på Meny-tangenten på fjärrkontrollen->Skärmkvalitet.

2) Ändra skärminställning, (vid fördröjning, upplösningen är inte så hög osv. Bildkvalitén kan förbättras genom inställningarna)

Skärmbildsläge: Grundinställningne är Automatiskt, du kan I instöllningar ändra till codec-läge eller bildläge

Floating window: Speglingen kan ibland avbrytas när man har [Floating Window] valet avaktiverat, ge då tillåtelse att aktivera denna.

Ignorera batterioptimering: Speglingen kan avbrytas om batterioptimering är på. Det rekommenderas att detta aktivera detta val.

Från iOS till PC

 • 1. Starta speglingen från rullmenyn

Följ instruktionerna för att ställa in

Kontrollera att iOS-enheten är ansluten till samma Wi-Fi som datorn.

2. Starta funktionen Spegelskärm på datorn

3. Skanna QR-koden

Om det inte går att ansluta målenheten visas följande bild.

4. Starta speglingen

Denna skärmbild visas då anslutningen lyckades.

Klicka på den svarta runda pricken för att starta spegling, du kommer då till sändningen.

Tryck på [Start Broadcast], ned räkning från 3 till 0 visas.

Wow! Grattis! Telefonens skärm visas!

SLUT