Przepisy o ochronie danych osobowych

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna dla nas. Niniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób Państwa dane będą gromadzone i wykorzystywane przez Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Karlsruhe, Niemcy ("My" lub "Nero"), oraz jakie mamy obowiązki w zakresie ochrony tych danych.

Ogłoszenie specjalne

***W przypadku korzystania z funkcji mirroringu możemy uzyskać dostęp do sieci lokalnej, w której znajduje się Twoje urządzenie, i zbierać informacje o urządzeniu w sieci lokalnej (w tym model sprzętu, producent, dekoder urządzenia, MAC, IMEI i inne informacje). Jeśli odmówisz, nie będziesz mógł korzystać z funkcji mirroringu, ale nie będzie to miało wpływu na normalne korzystanie z innych funkcji produktu i/lub usługi.

***Dostawcy usług SDK stron trzecich: Nasze produkty mogą zawierać zestawy SDK stron trzecich lub inne podobne aplikacje. Na przykład, gdy korzystasz z tych usług stron trzecich na naszej platformie, zgodzisz się, że będą one bezpośrednio zbierać i przetwarzać Twoje informacje (na przykład w formie wbudowanych kodów, wtyczek itp.). W przypadku usług SDK stron trzecich zawartych w naszych produktach, należy zapoznać się z "Katalog SDK stron trzecich" w celu uzyskania szczegółowych informacji. Gromadzenie i przetwarzanie informacji przez wyżej wymienionych dostawców usług jest zgodne z ich własnymi klauzulami prywatności i nie ma zastosowania do niniejszej polityki. Aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo informacji użytkownika, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wszelkich usług SDK stron trzecich przed ich użyciem. Aby chronić swoje uzasadnione prawa i interesy, w przypadku stwierdzenia, że te SDK lub inne podobne aplikacje są zagrożone, zaleca się natychmiastowe zakończenie odpowiednich operacji i skontaktowanie się z nami w odpowiednim czasie.


Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tymi przepisów o ochronie danych osobowych lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o przesłanie e-mail do
1001tvs@nero.com

I. Oprogramowanie, produkty i usługi

II. Nasze strony internetowe

III. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych


I. Oprogramowanie, produkty i usługi


1. Zakres ważności

Poniższe informacje wyjaśniają jaki zakres danych jest gromadzony, wykorzystywany i przekazywany w następujących Nero AG ("Nero") Oprogramowanie, produkty i Usługi:

 • Nero 8 i późniejsze wersje pakietu Nero Suite
 • NeroKwik Usługi online
 • Aplikacje NeroKwik na platformy Android, iOS i Windows
 • Nero MoveIt
 • Nero KwikMedia
 • Nero BackItUp
 • SyncUp
 • Nero MobileSync
 • 1001 TVs

2. Zbieranie informacji

a. Zastrzeżenie zgody: Wszelkie gromadzenie, wykorzystywanie lub przekazywanie informacji, które identyfikują Cię osobiście lub umożliwiają nam kontakt z Tobą ("Dane osobowe") za pośrednictwem produktów firmy Moneybookers wymaga uprzedniej zgody użytkownika. wyraźnej zgody.

b. Konieczność zebrania: Gromadzenie i przekazywanie informacji o użytkowniku jest zazwyczaj konieczne, jeśli chce on skorzystać z z naszych usług, dokonać zakupu, zarejestrować swój produkt online lub chcesz przekazać nam swoje dane osobowe, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.
W tym celu, podczas procesu rejestracji lub rejestracji oprogramowania możemy poprosić Cię o informacje obejmujące Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, język i informacje dotyczące płatności informacje o płatności, osobisty numer seryjny Twojego produktu Nero oraz wewnętrzny numer wersji nośników danych i oprogramowania mogą być również przekazywane podczas niektóre rejestracje.
Niektóre usługi wymagają przekazywania informacji o zainstalowanych już produktach Nero w celu zarekomendowania Ci odpowiednich aktualizacji, modułów programu itp. Takie dane są przetwarzane anonimowo.

c. Użycie anonimowe: Jeśli nie chcesz zarejestrować się lub podać jakichkolwiek danych osobowych, nadal będziesz mógł korzystać z większości funkcji oferowanych przez nasze oprogramowanie.
Jednakże, może być wymagane rejestracji i/lub dostarczenia informacji, w tym osobistego numeru seryjnego zanim będzie można korzystać z niektórych usług lub funkcji.

d. Ujawnienie przez Użytkowników: Niektóre produkty Nero, w tym usługi i aplikacje NeroKwik Online, oferują użytkownikom możliwość dzielenia się swoimi treściami z innymi użytkownikami. aplikacje, oferują użytkownikom możliwość udostępniania i polecania swoich treści innych osób. Dzięki korzystaniu z tych opcji możemy otrzymywać informacje niezbędne do zapewnienia tych funkcjonalności, np. adres e-mail, za pośrednictwem tych użytkowników.

e. Twoje Treści: Niektóre produkty Nero, w tym usługi i aplikacje NeroKwik Online, oferują użytkownikom możliwość przechowywania, dostępu, zarządzania, edycji, udostępniania i synchronizacji ich plików (np. Obrazy, wideo i audio) dostępnych na ich komputerach, urządzeniach przenośnych lub za pośrednictwem usług stron trzecich ("Treści") na i w Internecie. Usługi ("Zawartość") na i za pośrednictwem Serwerów Nero. Korzystanie z tych produktów i wymaga od Nero gromadzenia i przechowywania Treści, w tym powiązane Metadane, takie jak nazwa pliku, bitrate, informacje geo, modyfikacje daty, opisy, tagi i wszelkie inne informacje osadzonych w plikach, aby umożliwić Nero świadczenie usług.

f. Dane urządzenia i pliku dziennika: Niektóre produkty Nero, w tym usługi i aplikacje NeroKwik Online aplikacje, są udostępniane użytkownikom na różnych urządzeniach. W zależności od urządzenia, z którego korzystasz, następujące informacje mogą być gromadzone wyłącznie w celu umożliwienia Nero do świadczenia usług: ID urządzenia, Nazwa urządzenia i Informacje o partycji urządzenia.

g. Program doskonalenia produktów program: Podczas korzystania z niektórych produktów Nero użytkownicy mogą wybrać udział w programie doskonalenia produktów. Decydując się na udział udział w takich programach, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przesyłanie przez Nero danych dotyczących użytkowania oprogramowania Nero z ich systemu. Niektóre aplikacje mogą również korzystać z Google Analytics, usługi analityczne świadczone przez Google, Inc ("Google"), aby pomóc analizować, jak użytkownicy korzystają z aplikacji. Informacje generowane przez Google Analytics będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.
Informacje te nie mają charakteru natury osobistej i są przesyłane anonimowo na bezpieczny serwer, gdzie są analizowane i wykorzystywane do ulepszania produktów Nero Software. Nie są zbierane żadne szczegóły dot. użytkownika są gromadzone.
Następujące informacje są zbierane: Nazwa produktu, zainstalowane aplikacje, wersja, godzina i data instalacji, kraj (zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego), wersja systemu operacyjnego oraz liczba przypadków korzystania z programu i niektórych funkcji, specyfikacje urządzenia, informacje o regionie użytkownika i język. język.
W każdym przypadku użytkownicy mogą wycofać się z programu doskonalenia produktów w dowolnym momencie poprzez dezaktywację usługi w ustawieniach oprogramowania. ustawieniach oprogramowania.

h. Aktywacja patentu: Niektóre produkty i aplikacje Nero i aplikacje wymagają do działania technologii innych firm, z których niektóre są zintegrowane z tą wersją jako wersje ograniczone (wersje demonstracyjne). Online aktywacja zapewnia użytkownikom nieograniczony dostęp do tych technologii, umożliwiając im korzystanie z pełnej funkcjonalności oprogramowania i zapobiegając niewłaściwemu użyciu. Do aktywacji wymagane jest połączenie z Internetem lub faks.
Nero przesyła i przetwarza jedynie dane wymagane do aktywacji tych technologii od dostawców zewnętrznych.
Oprogramowanie będzie przesyłać te dane po wyrażeniu zgody przez użytkownika.
Inne niż adres IP, który który w pewnych okolicznościach jest uznawany za dane osobowe w niektórych żadne dane osobowe nie są przekazywane do Nero.
Nie musisz podawać ani swojego nazwiska ani żadnych innych danych osobowych podczas aktywacji.

i. Dokładność danych: W każdej chwili możesz zmienić i poprawiać swoje dane za pośrednictwem naszych systemów rejestracyjnych w dowolnym momencie.
Jeśli nasze automatyczne systemy nie nie zaakceptują lub nie wprowadzą Twoich zmian, możesz w każdej chwili wysłać e-mail na adres 1001tvs@nero.com, prosząc nas o zmianę Twoich danych.


3. Integracja usług stron trzecich

Niektóre produkty Nero oferują użytkownikom możliwość dostępu do funkcji i informacji dostarczanych przez strony trzecie usługi, w tym bez ograniczeń Facebook, Dropbox, Google+, Myspace i Youtube ("Usługi osób trzecich"). Należy pamiętać, że Nero nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za praktyki ochrony danych lub zawartość tych usług lub za sposób, w jaki mogą one gromadzić dane.
Dostęp do wszelkich Usług i Funkcji Stron Trzecich wymaga odpowiedniego konta i weryfikacji. Funkcji wymaga posiadania odpowiedniego konta i weryfikacji. Dostęp do wszelkich Dostęp do Usług Stron Trzecich podlega przepisom o ochronie prywatności tych stron trzecich. stron trzecich.

a. Facebook: Funkcjonalności Facebooka dostępne w naszych produktach są dostarczane przez firmę Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). W przypadku uzyskania dostępu do takich funkcjonalności zostanie nawiązane połączenie z serwerami Facebook. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Facebook gromadzi i wykorzystuje dane, prawach użytkownika w związku z tym oraz dalszych możliwościach ochrony prywatności w związku z usługami Facebooka, należy zapoznać się z informacje dotyczące ochrony danych dostępne na stronie Facebook.com.

b. Dropbox: Funkcjonalności Dropbox dostępne w naszych Funkcje Dropbox dostępne w naszych produktach są dostarczane przez Dropbox Inc. pod adresem 185 Berry Street, Suite 400, San Francisco, CA 94107, USA ("Dropbox"). Jeśli uzyskasz dostęp do takich funkcjonalności, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Dropbox. Na stronie więcej informacji o tym, jak Dropbox gromadzi i wykorzystuje dane, o Twoich prawach w tym zakresie oraz o innych możliwościach ochrony danych. z tym związane oraz dalsze możliwości ochrony swojej prywatności w związku z usługami Dropbox, zapoznaj się z informacjami o ochronie danych dostępnymi na stronie Dropbox.com.

c. Google+ i Youtube: Funkcjonalności Google+ i Youtube dostępne w naszych produktach są dostarczane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google"). W przypadku uzyskania dostępu do takich funkcjonalności, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Google. Na stronie więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi i wykorzystuje dane, jakie są Państwa prawa w związku w związku z tym oraz dalszych możliwości ochrony prywatności w związku z usługami Google. z usługami Google, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych dostępnymi na stronie Google.com.

d. Myspace: Funkcjonalności Myspace dostępne w naszych produktach są dostarczane przez Myspace LLC, 407 North Maple Drive, Beverly Hills, CA 90210, USA ("Myspace"). Jeśli użytkownik uzyska dostęp do takich funkcji, zostanie nawiązane zostanie nawiązane połączenie z serwerami Myspace. W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Myspace, praw użytkownika w związku z tym oraz dalsze opcje ochrony prywatności w związku z usługami Myspace usługami, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych dostępnymi na stronie Myspace.com. 


4.Uprawnienia

a. Okno pływające: Wyświetlanie ramki popup i pełnego ekranu ponad innymi aplikacjami. Jeśli to uprawnienie jest wyłączone, projekcja ekranu może być automatycznie wyłączona przez system.

b. Modyfikowanie lub usuwanie zawartości karty pamięci: Zezwól aplikacji na modyfikację lub usuwanie zdjęć, zawartości multimedialnej i plików na karcie pamięci. Włącz tę funkcję, aby obsługiwać kartę pamięci masowej podczas tworzenia kopii lustrzanej ekranu.

c. Dostęp do dokładnych informacji o lokalizacji (wykorzystanie GPS i sieci do pozycjonowania): Zezwalaj tej aplikacji na uzyskiwanie informacji o lokalizacji na podstawie źródeł sieciowych źródła sieciowe, takie jak GPS, stacja bazowa i Wi-Fi. Może to zwiększyć zużycie energii. W przypadku wyłączenia tego uprawnienia może nie być możliwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.

d. Dostęp do przybliżonych informacji o lokalizacji (wykorzystanie sieci do pozycjonowania): Zezwalaj tej aplikacji na uzyskiwanie informacji o lokalizacji na podstawie źródeł sieciowych sieciowych, takich jak stacje bazowe i Wi-Fi. Jeśli wyłączysz to uprawnienie, możesz może nie być możliwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu.

e. Nagraj dźwięk: nagrywać audio, aby wspierać transmisję dźwięku podczas lustro urządzenia powyżej Android10. Jeśli wyłączysz to uprawnienie, możesz nie być w stanie wykonać projekcji audio.

f. Kamera: Uruchom aparat do skanowania kodu QR i podłącz urządzenie. Jeśli Jeśli wyłączysz tę funkcję, nie będziesz mógł wyświetlać lustrzanego odbicia ekranu poprzez skanowanie kodu QR.

g. Odczytaj zawartość karty pamięci: Pozwól tej aplikacji na odczytywanie zdjęć, zawartości multimediów i plików na karcie pamięci w celu tworzenia kopii lustrzanych. Jeśli Odmowa udzielenia tego pozwolenia uniemożliwi korzystanie z funkcji [Mirror media].

h. Odczytaj status połączenia i informacje o sieci komórkowej: Pozwól aplikacji na. uzyskać numer lokalny, ANDROID ID, status połączenia, adres MAC, lista oprogramowania、IMSI、wybrany numer i sieć komórkową do analizy danych i dostarczyć Ci pasujące reklamy w stanie uruchomionym lub w tle. Jeśli Jeśli go wyłączyć, może nie być w stanie uzyskać płatne doświadczenie funkcji przez oglądając reklamy nagród.


5. Wykorzystanie i przekazywanie informacji

a. Wyznaczony cel: Nero wykorzystuje zebrane informacje w celu uzasadnienia, wdrożenia i przetwarzania stosunków umownych oraz do przetwarzania związanych z nimi płatności.
Niektóre informacje mogą być również wykorzystywane do ulepszania naszych usług i produktów, jeśli wcześniej uzyskamy Państwa wyraźną zgodę na takie wykorzystanie.

b. Przekazywanie informacji osobom trzecim: Nero zastrzega sobie prawo do udostępniania informacji o klientach spółkom powiązanym, partnerom i innym osobom trzecim.
Jednakże wszelkie osoby trzecie są związane umową z Nero i mogą wykorzystywać informacje o klientach wyłącznie w celu wykonywania lub zawierania niezbędnych transakcji lub funkcji związanych z umownymi relacjami lub produktami Nero.
Wszelkie transakcje lub wykonywanie takich funkcji przez osoby trzecie muszą być zgodne z zasadami określonymi w niniejszych przepisach o ochronie danych.
Każde przekazanie informacji z Nero wymaga od strony otrzymującej zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych ochrony danych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

c. Oskarżenie: W indywidualnych przypadkach Nero może udostępnić zebrane dane odpowiednim organom ścigania w celu ścigania przestępstw, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez organów ochrony konstytucji oraz w celu dochodzenia swoich praw własności intelektualnej. praw.

d. Zastrzeżenie zgody; brak sprzedaży danych: Nero nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych nikomu innemu niż. wyżej wymienionymi osobami trzecimi bez Twojej uprzedniej zgody.
W szczególności, Nero nie będzie sprzedawać danych jakichkolwiek klientów lub użytkowników swoich stron internetowych. 


6. Bezpieczeństwo

Nero zapewnia znaczącą ochronę w celu zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji. Jest to osiągane poprzez stosowanie różnorodnych środków mających na celu ochronę Państwa informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.
Techniczne Przykłady obejmują szyfrowane przesyłanie poufnych informacji, np. logowania, informacji o płatnościach i haseł, z wykorzystaniem standardu SSL, jak również redundantne przechowywanie informacji i treści w celu zapewnienia ciągłej dostępności w przypadku awarii sprzętu. dostępności w przypadku awarii sprzętu. Ponadto, wewnętrzne procedury ściśle kontrolują i ograniczają dostęp do odpowiednich systemów.
Pomimo naszych wysiłków, aby utrzymać Twoje informacje należy pamiętać, że żaden system nie może zapewnić 100% bezpieczeństwa.


7. Newsletter ("Opt In")


a. Rejestracja: Podczas rejestracji lub korzystania z naszych produktów w inny sposób, klienci mają możliwość zapisania się na Newsletter Nero. Biuletyn ten dostarcza klientom informacji na temat ofert specjalnych, aktualizacji, programów, nowych produktów i/lub usług.

b. Wypisanie się: Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji z newslettera w dowolnym momencie poprzez link w samym newsletterze lub poprzez kontaktując się z nami za pośrednictwem strony 1001tvs@nero.com.II. Nasze strony internetowe


1. Obszar Porozumienia

Poniższe informacje wyjaśniają, w jakim zakresie w jakim zakresie dane są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane na następujących stronach internetowych Nero AG ("Nero") stronach internetowych:

 • nero.com
 • ahead.de
 • nerodigital.com
 • my.nero.com
 • forum.my.nero.com
 • kwikmedia.nero.com
 • nerokwikmedia.com
 • nerokwik.com
 • portal.dellsyncup.nero.com
 • 1001tvs.com


2. Zbieranie informacji

a. Zastrzeżenie zgody: Wszelkie zbieranie, wykorzystanie lub przekazywanie informacji, które identyfikują Państwa osobiście lub umożliwiają nam kontakt z Państwem ("Dane Osobowe") wymaga Państwa uprzedniej, wyraźnej zgody. zgody.

b. Konieczność zebrania: Zbieranie informacji jest zazwyczaj konieczne, gdy użytkownik rejestruje się w jednej z naszych usług online lub gdy chcą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować. skontaktować się z Państwem.
W tym celu podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie informacji obejmujących Twoje imię i nazwisko, adres e-mail adres e-mail, adres pocztowy oraz numery seryjne wszelkich zakupionych produktów Nero. zakupionych.
Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w konkursie lub wziąć udział w innej kampanii promocyjnej, możemy w pewnych okolicznościach w pewnych okolicznościach wymagać podania informacji takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail do celów zarządzania konkursem i aby umożliwić nam powiadomienie zwycięzców.

c. Użycie anonimowe: Jeśli nie chcesz zarejestrować się lub podać jakichkolwiek danych osobowych, nadal będziesz mógł odwiedzić większość obszarów naszych stron internetowych.
Jednakże, rejestracja może być Dostęp do poszczególnych usług i stron może wymagać rejestracji.

d. Informacje wymagane do celów technicznych: Powyższe nie obejmuje informacji przekazywanych przez przeglądarkę internetową z przyczyn technicznych, gdy uzyskujecie Państwo dostęp do naszych stron internetowych, aby zapewnić, że zawartość strony zawartość strony jest wyświetlana automatycznie.
Takie informacje obejmują adres URL każdej odsyłającej strony internetowej, Państwa adres IP oraz datę i godzinę dostępu do naszych stron internetowych, typ przeglądarki, język przeglądarki i zmienne przeglądarki.
Możemy wykorzystać Państwa adres IP do pomocy diagnozowania problemów z naszym serwerem oraz do administrowania naszą stroną internetową.
Twój adres IP pozwala nam zidentyfikować, które strony naszych witryn internetowych były odwiedzane i ile czasu spędzono na tych stronach. na tych stronach. Państwa adres IP jest również wykorzystywany do zbierania ogólnych danych demograficznych. danych demograficznych.
Nie łączymy jednak adresów IP zebranych w ten sposób z danymi osobowymi i nie jesteśmy w stanie przypisać adresu IP do konkretnej osoby w takich przypadkach. Sesje użytkowników są rejestrowane, ale sami użytkownicy pozostają anonimowi.
Nie wykorzystujemy tych informacji do żadnych innych celów.

e. Bezpieczeństwo: Zebrane dane przechowujemy na bezpiecznym serwerze w prywatnej sieci.
Zwiększa to bezpieczeństwo Twoich danych i zmniejsza ryzyko niewłaściwego wykorzystania Twoich danych przez osoby trzecie.

f. Dokładność danych: Po rejestracji, w każdej chwili możesz zmienić i poprawić swoje dane za pośrednictwem naszego systemu rejestracji w każdej chwili.
Jeżeli nasz zautomatyzowany system nie zaakceptować lub wprowadzić Twoich zmian, możesz w każdej chwili wysłać e-mail na adres 1001tvs@nero.com, prosząc nas o zmianę Twoich danych.


3. Wykorzystanie danych osobowych

a. Wyznaczony cel: Nero wykorzystuje zebrane informacje w celu uzasadnienia, wdrożenia i przetwarzania stosunków umownych oraz do przetwarzania związanych z nimi płatności.
Dane te mogą być również wykorzystywane do modyfikowania i ulepszania naszych usług, produktów oraz w niektórych przypadkach działań promocyjnych.

b. Przekazywanie informacji osobom trzecim: Nero zastrzega sobie prawo do udostępniania informacji o klientach spółkom powiązanym, partnerom i innym osobom trzecim.
Jednakże partnerzy ci lub osoby trzecie, które są związane umową z Nero, mogą wykorzystywać strony trzecie, które są związane umową z Nero, mogą wykorzystywać dane klientów jedynie w celu przeprowadzenia lub zawarcia niezbędnych transakcji lub funkcji związanych z Nero. do wykonywania lub zawierania niezbędnych transakcji lub funkcji związanych z stosunkami umownymi lub produktami Nero.
Wszelkie transakcje lub wykonywanie takich funkcji przez osoby trzecie muszą być zgodne z zasadami określonymi w niniejszych przepisach o ochronie danych.
Każde przekazanie informacji z Nero wymaga od strony otrzymującej zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych ochrony danych zgodnie z dyrektywą 95/46/WE.

c. Oskarżenie: W indywidualnych przypadkach Nero może udostępnić zebrane dane odpowiednim organom ścigania w celu ścigania przestępstw, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez organów ochrony konstytucji oraz w celu dochodzenia swoich praw własności intelektualnej. praw.

d. Zastrzeżenie zgody; brak sprzedaży danych: Nero nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych nikomu innemu niż. wyżej wymienionymi osobami trzecimi bez Twojej uprzedniej zgody.
W szczególności, Nero nie będzie sprzedawać danych jakichkolwiek klientów lub użytkowników swoich stron internetowych. 


4. Newsletter ("Opt In")

a. Rejestracja: Podczas rejestracji na naszych Podczas rejestracji na naszych stronach internetowych lub korzystania z naszych usług w jakikolwiek inny sposób, klienci otrzymują możliwość możliwość zapisania się na Newsletter Nero. Biuletyn ten dostarcza klientom informacje dotyczące ofert specjalnych, aktualizacji, programów, nowych produktów i/lub usług.

b. Wypisanie się: Klienci mogą zrezygnować z subskrypcji z newslettera w dowolnym momencie poprzez link w samym newsletterze lub poprzez kontaktując się z nami za pośrednictwem strony 1001tvs@nero.com.


5. Linki do innych stron

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. stron internetowych. Należy pamiętać, że Nero nie może przyjąć żadnej odpowiedzialności za praktyki ochrony danych praktyki ochrony danych lub zawartość tych stron internetowych lub sposób, w jaki mogą one gromadzić dane. mogą one gromadzić dane.
Przeczytaj uważnie politykę ochrony danych na każdej Należy uważnie przeczytać politykę ochrony danych każdej odwiedzanej strony internetowej, ponieważ może się ona różnić od naszych przepisów dotyczących ochrony danych. od naszych przepisów o ochronie danych. Nasza polityka ochrony danych dotyczy wyłącznie wymienionych stron internetowych. wymienionych powyżej.


6. Integracja funkcji pochodzących od Dostawców Stron Trzecich

a. Facebook: Nasze strony internetowe zawierają wtyczki z serwisu społecznościowego serwisu społecznościowego Facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). W przypadku wejścia na stronę naszej strony internetowej, która zawiera jedną z tych wtyczek, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Facebook Facebook, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Facebooka, a wtyczka zostanie wyświetlona na stronie po zgłoszeniu przez przeglądarkę. W ten sposób serwer Facebooka zostaje powiadomiony o które z naszych stron internetowych zostały odwiedzone. Jeśli podczas tego procesu są Państwo zalogowani na Facebooku Facebook przyporządkuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. konta użytkownika na Facebooku. W celu uzyskania dalszych informacji na temat jak Facebook zbiera i wykorzystuje dane, jakie są Państwa prawa w związku z tym oraz dalszych możliwości ochrony prywatności w związku z usługami Facebooka można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych dostępnych na stronie Facebook.com.

b. SocialTwist: Nasze strony internetowe oferują funkcje z różnych platform mediów społecznościowych. W tym celu korzystamy z SocialTwist. w tym celu. Aby uzyskać więcej informacji na temat jak SocialTwist zbiera i wykorzystuje dane, jakie są Twoje prawa w związku z tym oraz dalszych opcji ochrony prywatności w związku z usługami SocialTwist usługami, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych na stronie tellafriend.socialtwist.com c. Piksele śledzące: Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. znane jako piksele śledzące, aby śledzić dane handlowe. Są one wykorzystywane do śledzenia skuteczności komunikacji promocyjnej.

d. Google Analytics: Ta strona korzysta z Google Analytics i Google Remarketing, usług analizy internetowej świadczonych przez Google Inc. usług analitycznych świadczonych przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa. "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc stronie internetowej analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat Państwa korzystaniu z witryny (łącznie z Państwa adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z działalnością stron internetowych i korzystaniem z Internetu. i korzystania z internetu.
Google i inne osoby trzecie wykorzystują umieszczone pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt na tej stronie.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z używania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jak opisano w Sekcja 7 niniejszego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można nie będzie można korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również wyłączyć zbieranie i przekazywanie danych do Google poprzez zainstalowanie Browser-Plugin dostępną w Google App Store.


7. Stosowanie plików "cookies"

a. Wykorzystanie plików cookies: Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim komputerze zapisywane są tzw. pliki cookie. Państwa komputerze. Te ciasteczka zapisują informacje o Twoim zachowaniu podczas surfowania (wybrany język, kraj, załadowane strony, data, pora dnia, długość wizyty itp.). ). Możemy uzyskać dostęp do tych informacji przy następnej wizycie, co umożliwia nam dostosowanie strony internetowej do Państwa osobistych preferencji i skrócenie czasu ładowania do minimum. do minimum. Ponadto używamy tych informacji do automatycznego wypełniania formularzy z Państwa danymi, aby nie musieli ich Państwo ponownie wprowadzać. Stosowanie plików "cookies jest powszechne i oferuje wiele korzyści. Większość głównych witryn internetowych korzysta z plików cookie. Informacje zawarte w plikach cookie dotyczące sposobu i czasu korzystania przez odwiedzających strony internetowej pomagają nam określić, które sekcje strony internetowej są popularne, a które nie. nie są. Wiele ulepszeń i aktualizacji wynika z informacji zebranych przez cookies. Pliki cookie pomagają nam również w oferowaniu treści dostosowanych do potrzeb naszych gości. "Pliki cookie sesji", które są automatycznie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, są wymagane między innymi do przeprowadzenia zakupów online.

b. Dane wrażliwe: Nie przechowujemy haseł i podobnych krytycznych danych w plikach cookie. Nasze strony internetowe nie używają cookies do zbierania danych osobowych z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane jako podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej.

c. Blokowanie plików cookies: Możesz zdecydować się na samodzielnie zarządzać wykorzystaniem plików cookie lub nawet całkowicie je zablokować poprzez odpowiednie skonfigurowanie swoją przeglądarkę. Należy pamiętać, że procedura zmiany tych ustawień może się różnić w zależności od używanej przeglądarki. Jeśli używasz Microsoft Internet Explorer należy postępować w następujący sposób: Przejdź do "Narzędzi" i. "Opcje internetowe", wybierz zakładkę "Prywatność" i kliknij na "Zaawansowane". Umożliwia to całkowite zablokowanie korzystania z plików cookie. Blokowanie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej lub programów programów. III. Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Nero zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub modyfikacji niniejszych przepisów dotyczących ochrony danych w dowolnym czasie i bez powiadomienia poprzez publikację takich zmian, aktualizacji lub modyfikacji na swojej stronie internetowej. Nero, według własnego wyłącznym uznaniu, może również zdecydować o dostarczeniu powiadomienia o takich zmianach za pośrednictwem swój produkt lub usługi. Wszelkie takie zmiany, aktualizacje lub modyfikacje będą obowiązywać obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej.
Nero zachęca do regularnego przeglądania niniejszego w celu informowania o tym, jak chronione są Państwa informacje.