Κανονισμοί προστασίας δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς. Αυτοί οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων εξηγούν πώς τα δεδομένα σας θα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από την Nero AG, Rüppurrer Strasse 1a, 76137, Karlsruhe, Γερμανία ("Εμείς" ή "Nero"), και ποιες υποχρεώσεις έχουμε για την προστασία αυτών των δεδομένων.

Ειδική ανακοίνωση

***Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αντικατοπτρισμού, ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο όπου βρίσκεται η συσκευή σας, και να συλλέγουμε πληροφορίες συσκευής στο τοπικό δίκτυο (συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου υλικού, του κατασκευαστή, του αποκωδικοποιητή συσκευής, της MAC, του IMEI και άλλων πληροφοριών). Εάν αρνηθείτε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την κανονική χρήση άλλων λειτουργιών του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας.

***Παρόχοι υπηρεσιών SDK τρίτου μέρους: ή άλλες παρόμοιες εφαρμογές. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων στην πλατφόρμα μας, Θα συμφωνήσετε ότι θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται άμεσα τις πληροφορίες σας (για παράδειγμα, με τη μορφή ενσωματωμένων κωδικών, πρόσθετων προγραμμάτων κ.λπ.). Για τις υπηρεσίες SDK τρίτων που περιλαμβάνονται στα προϊόντα μας, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάλογος SDK τρίτου μέρους" για λεπτομέρειες. Η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών από τους προαναφερθέντες παρόχους υπηρεσιών συμμορφώνονται με τις δικές τους ρήτρες απορρήτου και δεν ισχύουν για την παρούσα πολιτική. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριών σας στο μέγιστο βαθμό, σας συνιστούμε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου οποιωνδήποτε υπηρεσιών SDK τρίτων πριν τις χρησιμοποιήσετε. Για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων σας, εάν διαπιστώσετε ότι αυτά τα SDK ή άλλες παρόμοιες εφαρμογές βρίσκονται σε κίνδυνο, συνιστάται να τερματίσετε αμέσως τις σχετικές λειτουργίες και να επικοινωνήσετε εγκαίρως μαζί μας.


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα κανονισμούς προστασίας δεδομένων ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση
1001tvs@nero.com

I. Λογισμικό, προϊόντα και υπηρεσίες

II. Οι ιστοσελίδες μας

III. Αλλαγές στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων


I. Λογισμικό, προϊόντα και υπηρεσίες


1. Πεδίο ισχύος

Οι ακόλουθες πληροφορίες εξηγούν σε ποιο βαθμό τα δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται στα ακόλουθα προγράμματα της Nero AG ("Nero") Λογισμικό, προϊόντα και υπηρεσίες:

 • Nero 8 και μεταγενέστερες εκδόσεις του Nero Suite
 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες NeroKwik
 • Εφαρμογές NeroKwik για πλατφόρμες Android, iOS και Windows
 • Nero MoveIt
 • Nero KwikMedia
 • Nero BackItUp
 • SyncUp
 • Nero MobileSync
 • 1001 TVs

2. Συλλογή πληροφοριών

a. Κράτηση συγκατάθεσης: Οποιαδήποτε συλλογή, χρήση ή διαβίβαση πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά ή μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας ("Προσωπικές πληροφορίες") μέσω των προϊόντων μας απαιτεί την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.

b. Αναγκαιότητα είσπραξης: Συλλογή και Η διαβίβαση των πληροφοριών σας είναι συνήθως απαραίτητη εάν θέλετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, να κάνετε μια αγορά, να καταχωρίσετε το προϊόν σας online ή να επιθυμείτε να να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Για τους σκοπούς αυτούς, είτε κατά τη διάρκεια κατά τη διαδικασία εγγραφής ή την εγγραφή του λογισμικού σας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα, τη γλώσσα και την πληρωμή σας πληροφορίες πληρωμής, τον προσωπικό σας σειριακό αριθμό για το προϊόν σας Nero και τον εσωτερικό αριθμός έκδοσης των φορέων δεδομένων και του λογισμικού μπορεί επίσης να μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της ορισμένων εγγραφών.
Ορισμένες υπηρεσίες απαιτούν την μετάδοση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα Nero που έχουν ήδη εγκατασταθεί προκειμένου να σας προτείνουμε τις κατάλληλες αναβαθμίσεις, ενότητες προγραμμάτων κ.λπ. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το δεδομένα επεξεργάζονται ανώνυμα.

c. Ανώνυμη χρήση: Εάν δεν επιθυμείτε να να εγγραφείτε ή να δώσετε προσωπικά στοιχεία, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα περισσότερα λειτουργίες που προσφέρει το λογισμικό μας.
Ωστόσο, μπορεί να σας ζητηθεί να να εγγραφείτε ή/και να παράσχετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού σας σειριακού αριθμού πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες.

d. Αποκάλυψη από τους χρήστες: Ορισμένα προϊόντα της Nero, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών NeroKwik Online και εφαρμογές, προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται και να παραπέμπουν το περιεχόμενό τους σε άλλους. Μέσω της χρήσης αυτών των επιλογών ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να την παροχή αυτών των λειτουργιών, π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω αυτών των χρηστών.

e. Το περιεχόμενό σας: Ορισμένα προϊόντα Nero, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και εφαρμογών NeroKwik Online, προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν, να έχουν πρόσβαση, να διαχειρίζονται, να επεξεργάζονται, να μοιράζονται και να συγχρονίζουν τα αρχεία τους (π.χ. εικόνες, βίντεο και ήχου) που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή τους, στις κινητές συσκευές τους ή μέσω τρίτων Υπηρεσίες ("Περιεχόμενο") στους διακομιστές Nero και μέσω αυτών. Η χρήση αυτών των προϊόντων και λειτουργιών απαιτεί από τη Nero να συλλέγει και να αποθηκεύει το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του τα σχετικά μεταδεδομένα, όπως όνομα αρχείου, ρυθμός bit, γεωγραφικές πληροφορίες, τροποποίηση ημερομηνίες, περιγραφή, ετικέτες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ενσωματώνονται στα αρχεία για να μπορέσει η Nero να παρέχει τις υπηρεσίες.

f. Δεδομένα συσκευής και αρχείων καταγραφής: Ορισμένα προϊόντα της Nero, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών NeroKwik Online και εφαρμογές, διατίθενται στους χρήστες σε διάφορες συσκευές. Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οι ακόλουθες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για να καταστεί δυνατή η Nero να παρέχει τις υπηρεσίες: Αναγνωριστικό συσκευής, όνομα συσκευής και πληροφορίες διαμερίσματος της συσκευής.

g. Βελτίωση του προϊόντος πρόγραμμα: Όταν χρησιμοποιούν ορισμένα προϊόντα Nero, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης προϊόντων. Επιλέγοντας να συμμετάσχουν συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη μετάδοση από τη Nero δεδομένων χρήσης του λογισμικού Nero από το σύστημά τους. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τη Google Analytics, υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται από την Google, Inc. ("Google") για να βοηθήσουν να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Οι πληροφορίες που παράγονται από την Google Analytics θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Google μπορεί επίσης να το μεταφέρει αυτό πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν η εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι προσωπικής φύσης και αποστέλλονται ανώνυμα σε έναν ασφαλή διακομιστή, όπου αναλύονται και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των προϊόντων της Nero Software. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με την περιεχόμενο του χρήστη συλλέγονται.
Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι συλλέγονται: όνομα προϊόντος, εγκατεστημένες εφαρμογές, έκδοση, ώρα και ημερομηνία εγκατάστασης, χώρα (όπως υποδεικνύεται από τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος), έκδοση του λειτουργικού συστήματος και τον αριθμό των φορών που το πρόγραμμα και ορισμένες λειτουργίες έχουν προσπελαστεί, προδιαγραφές της συσκευής, πληροφορίες για την περιοχή του χρήστη και γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες μπορούν να αποσυρθούν από το πρόγραμμα βελτίωσης του προϊόντος ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας την υπηρεσία στο ρυθμίσεις του λογισμικού.

h. Ενεργοποίηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας: Μερικά προϊόντα Nero και εφαρμογές απαιτούν τεχνολογίες τρίτων για να λειτουργήσουν, μερικές από τις οποίες είναι ενσωματώνονται σε αυτή την έκδοση ως περιορισμένες εκδόσεις (εκδόσεις επίδειξης). Σε απευθείας σύνδεση ενεργοποίηση παρέχει στους χρήστες απεριόριστη πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν την πλήρη λειτουργικότητα του λογισμικού και αποτρέποντας την κατάχρηση. Για την ενεργοποίηση απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο ή συσκευή φαξ.
Το Nero μεταδίδει και επεξεργάζεται μόνο δεδομένα που απαιτούνται για την ενεργοποίηση αυτών των τεχνολογιών από τρίτους παρόχους.
Το λογισμικό θα μεταδώσει μόνο αυτό το δεδομένα μόλις δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
Εκτός από τη διεύθυνση IP σας, η οποία υπό ορισμένες συνθήκες θεωρείται προσωπική πληροφορία σε ορισμένες δικαιοδοσίες, καμία προσωπική πληροφορία δεν διαβιβάζεται στη Nero.
Δεν χρειάζεται να παρέχετε ούτε το όνομά σας ή άλλα προσωπικά στοιχεία κατά την ενεργοποίηση.

i. Ακρίβεια των δεδομένων: Μπορείτε να τροποποιήσετε και να να διορθώσετε τα δεδομένα σας μέσω των συστημάτων εγγραφής μας ανά πάσα στιγμή.
Σε περίπτωση που τα αυτοματοποιημένα μας συστήματα δεν να δεχτούν ή να εφαρμόσουν τις αλλαγές σας, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail ανά πάσα στιγμή στο 1001tvs@nero.com, ζητώντας μας να τροποποιήσουμε τις αλλαγές σας. δεδομένα σας.


3. Ενσωμάτωση υπηρεσιών τρίτων

Ορισμένα προϊόντα της Nero προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα δυνατότητα πρόσβασης σε λειτουργίες και πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Facebook, Dropbox, Google+, Myspace και Youtube ("Υπηρεσίες τρίτων"). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Nero δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο αυτών των υπηρεσιών ή για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα.
Πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων και Λειτουργίες απαιτεί αντίστοιχο λογαριασμό και επαλήθευση. Πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων διέπεται από τους κανονισμούς απορρήτου των εν λόγω τρίτων τρίτων μερών.

a. Facebook: Διαθέσιμες λειτουργίες του Facebook στα προϊόντα μας παρέχονται από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, η σύνδεση με το Facebook θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτό και περαιτέρω επιλογές για προστασίας του απορρήτου σας σε σχέση με τις υπηρεσίες του Facebook, ανατρέξτε στην πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο Facebook.com.

b. Dropbox: Λειτουργίες του Dropbox διαθέσιμες στο τα προϊόντα παρέχονται από την Dropbox Inc., 185 Berry Street, Suite 400, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ ("Dropbox"). Εάν έχετε πρόσβαση σε αυτά τα λειτουργικότητες, θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές της Dropbox. Για το περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Dropbox συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σε σχέση με αυτό και περαιτέρω επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας σε σχέση με το με τις υπηρεσίες της Dropbox, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση Dropbox.com.

c. Google+ και Youtube: Λειτουργίες τόσο του Google+ όσο και του Youtube που είναι διαθέσιμες στα προϊόντα μας παρέχονται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. ("Google"). Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργικότητες, θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές της Google. Για το περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σε σχέση με αυτό και περαιτέρω επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας σε σχέση με την με τις υπηρεσίες της Google, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση Google.com.

d. Myspace: Λειτουργίες του Myspace διαθέσιμες στο τα προϊόντα παρέχονται από την Myspace LLC, 407 North Maple Drive, Beverly Hills, CA 90210, ΗΠΑ ("Myspace"). Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, ένα θα δημιουργηθεί σύνδεση με τους διακομιστές της Myspace. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Myspace συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτό και περαιτέρω επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας σε σχέση με το Myspace υπηρεσίες σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο Myspace.com. 


4.Permissions

a. Πλωτό παράθυρο: Εμφάνιση του αναδυόμενου πλαισίου και της πλήρους οθόνης πάνω από άλλα εφαρμογές. Εάν αυτό το δικαίωμα είναι απενεργοποιημένο, η προβολή της οθόνης σας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα.

b. Τροποποιήστε ή διαγράψτε τα περιεχόμενα της κάρτας αποθήκευσης: Επιτρέπει στην εφαρμογή να τροποποιεί ή να διαγράψει τις φωτογραφίες, τα περιεχόμενα πολυμέσων και τα αρχεία στην κάρτα αποθήκευσης. Ενεργοποίηση αυτή τη λειτουργία για να λειτουργήσετε την κάρτα αποθήκευσης κατά τη διάρκεια του αντικατοπτρισμού οθόνης.

c. Πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες θέσης (χρήση GPS και δικτύου για τον εντοπισμό θέσης): Επιτρέψτε σε αυτή την εφαρμογή να λαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας με βάση το δίκτυο πηγές όπως το GPS, ο σταθμός βάσης και το Wi-Fi. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ισχύ κατανάλωση ενέργειας. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την άδεια, ενδέχεται να μην μπορείτε να αναζητήσετε για κοντινές συσκευές.

d. Πρόσβαση σε κατά προσέγγιση πληροφορίες θέσης (χρήση δικτύου για εντοπισμό θέσης): Επιτρέψτε σε αυτή την εφαρμογή να λαμβάνει πληροφορίες τοποθεσίας με βάση το δίκτυο πηγές, όπως σταθμοί βάσης και Wi-Fi. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την άδεια, θα ενδέχεται να μην μπορείτε να αναζητήσετε κοντινές συσκευές.

e. Ηχογράφηση ήχου: ηχογράφηση ήχου για την υποστήριξη της μετάδοσης του ήχου όταν καθρέφτη της συσκευής πάνω από το Android10. Εάν απενεργοποιήσετε αυτή την άδεια, μπορεί να να μην μπορείτε να κάνετε προβολή ήχου.

f. Κάμερα: Εκκινήστε την κάμερα για σάρωση του κωδικού QR και σύνδεση της συσκευής. Εάν το απενεργοποιήσετε, δεν θα μπορείτε να κάνετε κατοπτρισμό της οθόνης με σάρωση του κωδικού QR.

g. Διαβάστε τα περιεχόμενα της κάρτας αποθήκευσης: Επιτρέψτε σε αυτή την εφαρμογή να διαβάσει το φωτογραφίες, περιεχόμενα πολυμέσων και αρχεία στην κάρτα αποθήκευσης για κατοπτρισμό. Εάν αρνηθείτε αυτή την άδεια, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία [Mirror media].

h. Ανάγνωση κατάστασης κλήσης και πληροφοριών δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Επιτρέψτε στην εφαρμογή να να λαμβάνει τον τοπικό αριθμό, το αναγνωριστικό ANDROID, την κατάσταση κλήσης, τη διεύθυνση MAC, τη λίστα λογισμικού、IMSI、τον αριθμό κλήσης και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πληροφορίες για την ανάλυση δεδομένων και να σας παρέχει τις αντίστοιχες διαφημίσεις σε κατάσταση λειτουργίας ή σε κατάσταση υποβάθρου. Εάν την απενεργοποιήσετε, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αποκτήσετε εμπειρία λειτουργίας επί πληρωμή από παρακολουθώντας διαφημίσεις ανταμοιβής.


5. Χρήση και διαβίβαση πληροφοριών

a. Καθορισμένος σκοπός: Ο Nero χρησιμοποιεί το τις πληροφορίες που συλλέγει για να δικαιολογήσει, να εφαρμόσει και να επεξεργαστεί τις συμβατικές σχέσεις και να επεξεργάζεται τις σχετικές πληρωμές.
Ορισμένες πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, εάν έχετε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή.

b. Μεταβίβαση πληροφοριών σε τρίτους: Η Nero διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τις πληροφορίες πελατών σε συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη.
Ωστόσο, τυχόν τρίτα μέρη είναι συνδέονται συμβατικά με τη Nero και μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πελατών μόνο για να να εκτελούν ή να ολοκληρώνουν τις απαραίτητες συναλλαγές ή λειτουργίες που σχετίζονται με τη συμβατική σχέσεις ή προϊόντα της Nero.
Οποιαδήποτε συναλλαγή ή εκτέλεση οι λειτουργίες αυτές από τρίτους πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που περιγράφονται στο παρόν κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Οποιαδήποτε μεταφορά πληροφοριών από Nero απαιτεί από τον παραλήπτη να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο δεδομένων προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

c. Δίωξη: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο Nero μπορεί να διαθέσει τα συλλεγόμενα δεδομένα στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για σκοπούς δίωξης, για την αποτροπή κινδύνου, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του αρχών προστασίας του συντάγματος και για να διεκδικήσει την πνευματική της ιδιοκτησία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

d. Επιφύλαξη συναίνεσης, καμία πώληση δεδομένων: Η Nero δεν θα διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλον εκτός από τα προαναφερθέντα τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Ειδικότερα, η Nero δεν θα πωλεί τα δεδομένα των πελατών ή των χρηστών των ιστοτόπων της. 


6. Ασφάλεια

Το Nero παρέχει σημαντική προστασία σε την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ποικίλων μέτρων για την προστασία των πληροφοριών σας από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη.
Τεχνικό παραδείγματα περιλαμβάνουν την κρυπτογραφημένη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών, π.χ. σύνδεση, πληροφορίες πληρωμής και κωδικούς πρόσβασης, με τη χρήση του προτύπου SSL, καθώς και πλεονάζουσα αποθήκευση των πληροφοριών και του περιεχομένου σας για να διασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιμότητα σε περίπτωση βλάβης υλικού. Επίσης, οι εσωτερικές διαδικασίες ελέγχουν αυστηρά και περιορίζουν την πρόσβαση στα σχετικά συστήματα.
Παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλή, παρακαλούμε σημειώστε ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια 100%.


7. Ενημερωτικό δελτίο ("Opt In")


a. Εγγραφή: Κατά την εγγραφή ή τη χρήση τα προϊόντα μας με άλλους τρόπους, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για το ενημερωτικό δελτίο της Nero. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές, ενημερώσεις, προγράμματα, νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

b. Διαγραφή: Οι πελάτες μπορούν να διαγραφούν από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο ή μέσω επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του 1001tvs@nero.com.II. Οι ιστοσελίδες μας


1. Τομέας συμφωνίας

Οι ακόλουθες πληροφορίες εξηγούν σε τι βαθμό τα δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες της Nero AG ("Nero"):

 • nero.com
 • ahead.de
 • nerodigital.com
 • my.nero.com
 • forum.my.nero.com
 • kwikmedia.nero.com
 • nerokwikmedia.com
 • nerokwik.com
 • portal.dellsyncup.nero.com
 • 1001tvs.com


2. Συλλογή πληροφοριών

a. Επιφύλαξη συναίνεσης: Οποιαδήποτε συλλογή, χρήση ή διαβίβαση πληροφοριών που σας ταυτοποιούν προσωπικά ή μας επιτρέπουν να να επικοινωνήσουμε μαζί σας ("Προσωπικές πληροφορίες") απαιτεί την προηγούμενη ρητή σας συγκατάθεση.

b. Αναγκαιότητα είσπραξης: Συλλογή τα στοιχεία σας είναι συνήθως απαραίτητα όταν εγγράφεστε σε ένα από τα online υπηρεσίες μας ή επιθυμείτε να μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να μπορούμε να να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Για τους σκοπούς αυτούς, κατά τη διάρκεια εγγραφής θα σας ζητήσουμε πληροφορίες, όπως το όνομά σας, το e-mail σας διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση και τους σειριακούς αριθμούς των προϊόντων Nero που έχετε αγοράσατε.
Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό ή να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε άλλη διαφημιστική καμπάνια, ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να ζητήσουμε πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς διαχείρισης του διαγωνισμού και για να μπορέσουμε να να ειδοποιήσουμε τους νικητές.

c. Ανώνυμη χρήση: Εάν δεν επιθυμείτε να να εγγραφείτε ή να δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία, θα μπορείτε να επισκεφθείτε τα περισσότερα περιοχές των ιστοτόπων μας.
Ωστόσο, η εγγραφή μπορεί να για την πρόσβαση σε μεμονωμένες υπηρεσίες και σελίδες.

d. Πληροφορίες που απαιτούνται για τεχνικούς σκοπούς: Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι πληροφορίες που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο. για τεχνικούς λόγους όταν έχετε πρόσβαση στους δικτυακούς μας τόπους για να διασφαλιστεί ότι η σελίδα περιεχόμενο της σελίδας εμφανίζεται αυτόματα.
Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεύθυνση URL της κάθε παραπέμποντα ιστότοπο, τη διεύθυνση IP σας και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στο δικτυακό μας τόπο. ιστοσελίδες μας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και τις μεταβλητές του προγράμματος περιήγησης.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σας για να βοηθήσουμε να διαγνώσουμε προβλήματα με τον διακομιστή μας και να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας.
Η διεύθυνση IP σας μας επιτρέπει να να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες των ιστοτόπων μας προσπελάστηκαν και πόσος χρόνος δαπανήθηκε σε αυτές τις σελίδες. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης για τη συλλογή γενικών δημογραφικών δεδομένα.
Ωστόσο, δεν συνδέουμε τις διευθύνσεις IP που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο με προσωπικά δεδομένα και δεν είμαστε σε θέση να αντιστοιχίσουμε μια IP διεύθυνση IP σε ένα μεμονωμένο άτομο σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι συνεδρίες χρηστών καταγράφονται, αλλά η οι ίδιοι οι χρήστες παραμένουν ανώνυμοι.
Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.

e. Ασφάλεια: Αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγονται σε ασφαλή διακομιστή σε ιδιωτικό δίκτυο.
Αυτό αυξάνει την ασφάλεια των δεδομένων σας και μειώνει τον κίνδυνο κατάχρησης των δεδομένων σας από τρίτους.

f. Ακρίβεια των δεδομένων: Μόλις έχετε εγγραφείτε, μπορείτε να τροποποιήσετε και να διορθώσετε τα δεδομένα σας μέσω του συστήματος εγγραφής μας στη διεύθυνση οποιαδήποτε στιγμή.
Σε περίπτωση που το αυτοματοποιημένο μας σύστημα δεν δεχτεί ή εφαρμόσει τις αλλαγές σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 1001tvs@nero.com, ζητώντας μας να τροποποιήσουμε τα δεδομένα σας.


3. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

a. Καθορισμένος σκοπός: Ο Nero χρησιμοποιεί το τις πληροφορίες που συλλέγει για να δικαιολογήσει, να εφαρμόσει και να επεξεργαστεί τις συμβατικές σχέσεις και να επεξεργάζεται τις σχετικές πληρωμές.
Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και σε ορισμένες περιπτώσεις τις προωθητικές μας δραστηριότητες.

b. Μεταβίβαση πληροφοριών σε τρίτους: Η Nero διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τις πληροφορίες πελατών σε συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες και άλλα τρίτα μέρη.
Ωστόσο, οι εν λόγω εταίροι ή τρίτοι που συνδέονται συμβατικά με τη Nero μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τα στοιχεία του πελάτη δεδομένα για να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες συναλλαγές ή λειτουργίες που σχετίζονται με την συμβατικές σχέσεις ή προϊόντα της Nero.
Οποιαδήποτε συναλλαγή ή εκτέλεση οι λειτουργίες αυτές από τρίτους πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που περιγράφονται στο παρόν κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Οποιαδήποτε μεταφορά πληροφοριών από Nero απαιτεί από τον παραλήπτη να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο δεδομένων προστασίας σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

c. Δίωξη: Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο Nero μπορεί να διαθέσει τα συλλεγόμενα δεδομένα στις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για σκοπούς δίωξης, για την αποτροπή κινδύνου, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του αρχών προστασίας του συντάγματος και για να διεκδικήσει την πνευματική της ιδιοκτησία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

d. Επιφύλαξη συναίνεσης, καμία πώληση δεδομένων: Η Nero δεν θα διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλον εκτός από τα προαναφερθέντα τρίτα μέρη χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Ειδικότερα, η Nero δεν θα πωλεί τα δεδομένα των πελατών ή των χρηστών των ιστοτόπων της. 


4. Ενημερωτικό δελτίο ("Opt In")

a. Εγγραφή: Κατά την εγγραφή σας στο Ιστοσελίδες ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα δυνατότητα να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της Nero. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχει τους πελάτες με πληροφορίες σχετικά με ειδικές προσφορές, ενημερώσεις, προγράμματα, νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

b. Διαγραφή: Οι πελάτες μπορούν να διαγραφούν από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του συνδέσμου στο ίδιο το ενημερωτικό δελτίο ή μέσω επικοινωνώντας μαζί μας μέσω του 1001tvs@nero.com.


5. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους τοποθεσίες. Σημειώστε ότι η Nero δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τα δεδομένα προστασία των πρακτικών ή του περιεχομένου αυτών των δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συλλέγουν δεδομένα.
Διαβάστε την πολιτική προστασίας δεδομένων κάθε ιστοχώρου ιστότοπου που επισκέπτεστε με προσοχή, καθώς αυτή μπορεί να διαφέρει από τη δική μας πολιτική προστασίας δεδομένων. κανονισμούς. Η πολιτική μας για την προστασία των δεδομένων ισχύει αποκλειστικά για τους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται παραπάνω.


6. Ολοκλήρωση συναρτήσεων από τρίτων παρόχων

a. Facebook: Οι ιστότοποί μας περιέχουν plug-ins από τις κοινωνικές ιστοσελίδα δικτύωσης Facebook.com, που λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Εάν αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σελίδα του ιστοσελίδα μας που περιέχει ένα από αυτά τα πρόσθετα, μια σύνδεση με το Facebook διακομιστές θα δημιουργηθεί και το πρόσθετο θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μετά από ειδοποίηση του προγράμματος περιήγησής σας. Αυτό ειδοποιεί τον διακομιστή του Facebook ως προς ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook κατά τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία, το Facebook θα αντιστοιχίσει αυτές τις πληροφορίες στο προσωπικό σας Facebook λογαριασμό χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Facebook συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτό και περαιτέρω επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας σε σχέση με το Facebook υπηρεσίες του Facebook, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο Facebook.com.

b. SocialTwist: Οι ιστότοποί μας προσφέρουν λειτουργίες από διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιούμε το SocialTwist γι' αυτό για το σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το SocialTwist συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα, τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτό και περαιτέρω επιλογές για την προστασία του απορρήτου σας σε σχέση με το SocialTwist υπηρεσίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων στη διεύθυνση tellafriend.socialtwist.com c. Εικονοστοιχεία παρακολούθησης: Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ό,τι είναι γνωστά ως εικονοστοιχεία παρακολούθησης για την ανίχνευση εμπορικών δεδομένων. Αυτά χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής επικοινωνίας.

d. Google Analytics: Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics και το Google Remarketing, web υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τον ιστότοπο δραστηριότητα για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τον ιστότοπο δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.
Google και άλλα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν τα τοποθετημένα cookies για να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Google μπορεί επίσης να το μεταφέρει αυτό πληροφορίες σε τρίτους, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν η εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως περιγράφεται στην ενότητα ενότητα 7 του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό δεν μπορείτε να να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του δικτυακού τόπου. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το συλλογή και τη μεταφορά των δεδομένων στην Google εγκαθιστώντας το Browser-Plugin που διατίθεται μέσω του Google App Store.


7. Χρήση "cookies"

a. Χρήση cookies: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα λεγόμενα cookies αποθηκεύονται στο στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας (επιλεγμένη γλώσσα, χώρα, σελίδες που φορτώσατε, ημερομηνία, ώρα της ημέρας, διάρκεια της επίσκεψης κ.λπ.). Στη συνέχεια, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες κατά την επόμενη επίσκεψή σας, επιτρέποντάς μας να να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο στις προσωπικές σας προτιμήσεις και να μειώσουμε τους χρόνους φόρτωσης σε ένα στο ελάχιστο. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών με τα δεδομένα σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγετε ξανά εσείς οι ίδιοι. Η χρήση των cookies είναι συνηθισμένη και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies και αφορούν τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης ενός ιστότοπου από τους επισκέπτες ιστότοπο, μας βοηθά να προσδιορίσουμε ποια τμήματα του ιστότοπου είναι δημοφιλή και ποια δεν είναι. Πολλές βελτιώσεις και ενημερώσεις προκύπτουν από τις πληροφορίες που συλλέγονται από cookies. Τα cookies μάς βοηθούν επίσης να προσφέρουμε προσαρμοσμένο διαδικτυακό περιεχόμενο και να ανταποκρινόμαστε στους ανάγκες των επισκεπτών μας. Τα "cookies συνόδου", τα οποία είναι αυτόματα διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης, απαιτούνται μεταξύ άλλων για να μεταφέρουν την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

b. Ευαίσθητα δεδομένα: Δεν αποθηκεύουμε κωδικούς πρόσβασης και παρόμοια κρίσιμα δεδομένα σε cookies. Οι ιστότοποί μας δεν χρησιμοποιούν cookies για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τον υπολογιστή σας που δεν έχουν σταλεί ως cookie όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπο.

c. Αποκλεισμός των cookies: Μπορείτε να επιλέξετε να διαχειριστείτε εσείς τη χρήση των cookies ή ακόμη και να τα αποκλείσετε εντελώς, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους το πρόγραμμα περιήγησής σας ανάλογα. Σημειώστε ότι η διαδικασία αλλαγής αυτών των ρυθμίσεων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Internet Explorer, προχωρήστε ως εξής: Μεταβείτε στα "Εργαλεία" και "Επιλογές Internet", επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο" και κάντε κλικ στο "Για προχωρημένους". Αυτό σας επιτρέπει να μπλοκάρετε εντελώς τη χρήση των cookies. Ο αποκλεισμός των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου ή της διαδικτυακής προγραμμάτων. III. Αλλαγές στους κανονισμούς προστασίας δεδομένων

Η Nero διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να ενημερώνει ή να τροποποιήσει τους παρόντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από την δημοσιεύοντας τις εν λόγω αλλαγές, ενημερώσεις ή τροποποιήσεις στον ιστότοπό της. Η Nero, κατά την διακριτική της ευχέρεια, μπορεί επίσης να επιλέξει να παρέχει ειδοποίηση για τις εν λόγω αλλαγές μέσω προϊόν ή τις υπηρεσίες της. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές, ενημερώσεις ή τροποποιήσεις θα καθίστανται ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο.
Η Nero ενθαρρύνει την τακτική επανεξέταση αυτού του δήλωση για να σας ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο προστασίας των πληροφοριών σας.