Jak wykonać kopię lustrzaną ekranu w systemie Windows 11

Z urządzenia z systemem Android na komputer

 • 1. Połączenie sieciowe:

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co telefon komórkowy. (W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5G).

 • 2. Zainstaluj 1001 TVs

Ensure that you install 1001 TVs on both devices you want to mirror or mirror to. For installation instructions, please refer to the Installation Guide.

 • 3. Start Mirroring

Kopię lustrzaną można zainicjować przy użyciu jednej z dwóch metod:

 • Zeskanuj QR kod

Wybierz wejście kodu QR 1 lub 2. Przy pierwszym skanowaniu kodu QR wymagana jest autoryzacja kamery.

Po pomyślnym zakończeniu skanowania można rozpocząć tworzenie kopii lustrzanej ekranu.

2) Wybierz pobliskie urządzenia

W większości przypadków wszystkie inteligentne telewizory, odbiorniki telewizyjne i komputery PC z uruchomionym "1001 TVs" w tej samej sieci lokalnej (LAN) zostaną automatycznie wyświetlone.

Wybranie urządzenia spowoduje uruchomienie dublowania ekranu na tym urządzeniu.

Uwaga: Wybrane urządzenie musi mieć uruchomioną funkcję "1001 TVs". Jeśli nie widzisz urządzenia, kliknij przycisk odświeżania, aby ponownie załadować dostępne urządzenia.

Przed zainicjowaniem dublowania ekranu należy przyznać uprawnienia dostępu do powiadomień i wyświetlania stanu na pasku powiadomień.

Funkcja ta poprawia prezentację treści z telefonu komórkowego, odzwierciedlając ekran telefonu na dużym wyświetlaczu podczas konferencji, podczas grania w gry mobilne na żywo i czytania e-booków na większym ekranie.

3) Ekran lustrzany do przeglądarki internetowej

Stuknij "Lustro przeglądarki" na stronie głównej.
Enter the displayed URL into your web browser to begin screen mirroring!
(We recommend using the Chrome browser.)

 • 4. Ustawienia
   
 • 1) Adjust Screen Resolution (You can modify the resolution on your mobile phone, computer, and TV to meet various customer requirements.)
 • If you experience persistent screen mirroring issues, consider reducing the resolution.
 • W telefonie znajdź ustawienie rozdzielczości na ekranie po pomyślnym utworzeniu kopii lustrzanej.
 • Na komputerze przejdź do menu ustawień w lewym górnym rogu i wybierz opcję "Jakość obrazu".
 • W przypadku TV lub Box Side naciśnij przycisk Menu na pilocie i wybierz opcję "Screening Quality".

2) Dostosowanie ustawień ekranu
Podczas procesu tworzenia kopii lustrzanej ekranu mogą wystąpić opóźnienia lub niższa rozdzielczość. Jakość ekranu można poprawić, dostosowując ustawienia ekranu.
Tryb przechwytywania ekranu: Domyślnym ustawieniem jest wybór automatyczny, ale można aktywować opcję przełączenia na tryb kodeka lub tryb obrazu.

Floating Window: If the mirroring is unexpectedly disconnected when the “Floating Window” option is disabled, please ensure permission is granted.

Optymalizacja baterii: Funkcja dublowania ekranu może powodować przerwy w działaniu, gdy włączona jest optymalizacja baterii. Zaleca się wyłączenie tej opcji.

Z iOS na PC

 • 1. Launch the Screen Mirroring feature from the slide menu.

Follow these instructions for setup:
Ensure your iOS device is connected to your PC’s Wi-Fi network.

2. Launch Screen Mirroring feature on PC

3. Zeskanuj kod QR

If the connection to the target device fails, the following picture will be displayed:

4.Start Mirroring

If the connection is successful, you will see the following screen.

Please click the black round dot to initiate mirroring, which will navigate to the broadcast page.

Tap the [Start Broadcast], and a countdown from 3 to 0 will begin.

Congratulations! The phone screen is now displayed!

KONIEC