[iOS] Jak wykonać kopię lustrzaną ekranu z telefonu Apple (iOS) do przeglądarki (Chrome)

  • 1. Połączenie sieciowe 

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co telefon komórkowy. (W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5G).

  • 2. Zainstaluj 1001 TVs

To mirror to a browser, install 1001 TVs on your phone.

Please note that it does not support screen mirroring to an iPad. If you wish to mirror to an iPad, open the browser on your iPad and use the ‘Mirror to Browser’ feature.

  • 3. Screen Mirroring

Launch the Browser Mirror feature from the slide menu.

Enter the IP displayed on your IPhone’s screen, then click the black round dot to initiate the broadcast. Mirroring will begin once the 3-second countdown is completed.