[1001 TVs] Jak změnit režim snímání v systému iOS/Android

Pokud se setkáte se situací, kdy mobilní telefon indikuje úspěšné připojení, ale obrazovka televizoru nebo počítače se nenačte, zkuste změnit režim snímání.

Ve výchozím nastavení je automaticky zvolen režim snímání; můžete otevřít nastavení a přepnout na režim kodeku nebo režim obrazu.

Klikněte na [Mine] v dolní části domovské stránky 1001 TVs.

Zadejte [Nastavení]

Ve výchozím nastavení je automaticky vybrána možnost [Režim snímání]; vypněte tlačítko .

Zapněte přepínač režimu [Obraz] a zkuste znovu zrcadlit obrazovku~