[Mac / Windows] Hur man skickar filer till Android / iOS-telefon

1. Nätverksansluning 

Se till att enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din mobiltelefon. (En Wi-Fi-anslutning med 5G-band rekommenderas för bästa prestanda).

2. Installera 1001 TVs på mobiltelefon och Mac/PC

Du kan ladda ner Appen från App Store eller Google Play

1001 TVs-telefonapp på App Store

1001 TVs Mac-App på App Store

3. Starta Mac App och välj File Transfer-funktionen

4. Launch the iOS/Android App and select the File Transfer feature

5. Sök efter närliggande enheter

6. All devices listed:

    • If the last connected devices is available, you can transfer files directly.
    • För parkopplade enheter kan du också överföra filer direkt.
    • Om du ansluter till en ny enhet trycker du på den för att parkoppla.
    • For offline device, ensure a stable network connection to access received files upon reconnection.

7. Can’t find the target device? Try to pair by scanning the code

If you cannot locate your target device while transferring files, you can use the scan code function to scan the QR code at the bottom right corner of the computer interface for quick pairing.

8. Pair the device with Mac/PC

9. View Files from a phone to a Mac/PC

You can click to open a file, view it in the Finder (for Mac) or Windows File Explorer (for PC) , and click to refresh the current list.

10. Send files from Mac/PC to Phone

Välj en ihop-parad enhet

11. Dra och släpp filer i släppzonen

12. Open the Receive tab page on the phone; your files will be displayed here