[Mac/Windows] Hur man skickar filer till Android/iOS-mobil ?

1. Nätverksanslutning 

Se först till att enheten är kopplad mot samma nätverk som telefonen. (Wi-Fi med 5G band fungerar bäst)

2.Installera 1001 TVs på telefon och Mac/PC

Du kan ladda ner Appen från App Store eller Google Play

1001 TVs-telefonapp på App Store

1001 TVs Mac-App på App Store

3.Starta Mac App, välj funktionen File Transfer (filöverföring)

4.Starta Phone App, välj filöverföringsfunktion

5.Sök närliggande enheter

6.Listade alla anordningar

    • Om senaste uppkopplade enheten är tillgänglig kan överföring av filer göras direkt.
    • Den ihop-parade enheten kan också överföra filer direkt
    • Klicka på den nya enheten för att para ihop.
    • Se till att nätveket är OK på enheten som inte är uppkopplad, men som kan ta emot filer.

7.Para ihop enheten med Mac/PC

8.Välj filer som ska skickas

9.Visa filer från telefonen till Mac/PC

Du kan klicka för att öppna filen, visa filen i Finder eller Windows filutforskaren, klicka för att uppdatera den aktuella listan.

10.Skicka filer från Mac/PC till telefonen

Välj en ihop-parad enhet

11.Dra och släpp filer i dropzonen

12.Öppna mottagningsfliken på telefonen, dina filer kommer att visas här.