[IOS] Hur man delar bildspel / familjealbum från en Apple (iOS) mobiltelefon till TV

1. Nätverksansluning 

Se till att enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din mobiltelefon. (En Wi-Fi-anslutning med 5G-band rekommenderas för bästa prestanda).

1

2. Installera 1001 TVs på mobiltelefon och Mac/PC

Du kan ladda ner Appen från App Store eller Google Play

1001 TVs iOS-app på App Store

1001 TVs Android-appen i App Stores

1001 TVs Mac-App på App Store

1001 TVs PC-App på App Store

3. Launch the Mac/PC App and Select File Transfer feature

4. Launch the iOS/ Android App and Select File Transfer feature

5. Sök efter närliggande enheter

6. Alla listade enheter

  • Om den senast anslutna enheten är tillgänglig kan du överföra filer direkt.
  • For paired device, you can also transfer files directly.
  • Om du ansluter till en ny enhet trycker du på den för att parkoppla.
  • For offline devices, ensure a stable network connection to access received files upon reconnection.

7. Can’t find the target device? Try to pair by scanning the code

If you cannot locate your target device while transferring files, you can use the scan code function to scan the QR Code at the bottom right corner of the computer interface for quick pairing.

8. Para ihop enheten med Mac/PC

9. Välj filer att överföra

10. View files from the phone on Mac/PC

You can click to open a file, view it in the Finder or Windows File Explorer, and click to refresh current list.

11. Skicka filer från Mac/PC till telefonen

När ihop-parade enheter valts kan man lägga filerna i Drag and Drop-rutan

12. Open the Receive tab page on your phone, while your files will be displayed

Nero KnowHow 00261