[Mac/Windows] Jak wysyłać pliki na telefon z systemem Android/iOS

1. Połączenie sieciowe 

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co telefon komórkowy. (W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5G).

2. Zainstaluj 1001 TVs na telefonie i Mac/PC

Możesz pobrać aplikację z App Store lub Google Play

Aplikacja na telefon 1001 TVs w App Store

1001 TVs Mac App w App Stores

3. Launch the Mac App and select File Transfer feature

4. Launch the iOS/Android App and select the File Transfer feature

5. Wyszukaj urządzenia w pobliżu

6. All devices listed:

    • If the last connected devices is available, you can transfer files directly.
    • For paired devices, you can also transfer files directly.
    • If connecting to a new device, please tap it to pair.
    • For offline device, ensure a stable network connection to access received files upon reconnection.

7. Can’t find the target device? Try to pair by scanning the code

If you cannot locate your target device while transferring files, you can use the scan code function to scan the QR code at the bottom right corner of the computer interface for quick pairing.

8. Pair the device with Mac/PC

9. View Files from a phone to a Mac/PC

You can click to open a file, view it in the Finder (for Mac) or Windows File Explorer (for PC) , and click to refresh the current list.

10. Send files from Mac/PC to Phone

Wybierz jedno sparowane urządzenie.

11. Drag and drop files in the drop zone

12. Open the Receive tab page on the phone; your files will be displayed here