Jak zrcadlit obrazovku v systému Windows 11

Ze zařízení se systémem Android do počítače

 • 1. Připojení k síti:

Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako váš mobilní telefon. (Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje připojení Wi-Fi v pásmu 5G.)

 • 2. Nainstalujte 1001 TVs

Ujistěte se, že jste nainstalovali 1001 TVs na obě zařízení, která chcete zrcadlit. Pokyny k instalaci naleznete v instalační příručce.

 • 3. Spuštění zrcadlení

Zrcadlení můžete spustit jedním ze dvou způsobů:

 • Naskenujte QR kód

Zvolte vstup QR kódu 1 nebo 2. Při prvním skenování QR kódu je vyžadována autorizace fotoaparátem.

Po úspěšném skenování můžete zahájit zrcadlení obrazovky.

2) Vyberte blízká zařízení

Ve většině případů se automaticky zobrazí všechny chytré televizory, TV boxy a počítače se systémem "1001 TVs" ve stejné místní síti (LAN).

Výběrem zařízení zahájíte zrcadlení obrazovky na tomto zařízení.

Poznámka: Vybrané zařízení musí mít spuštěnou funkci "1001 TVs". Pokud zařízení nevidíte, klikněte na tlačítko obnovit a znovu načtěte dostupná zařízení.

Před zahájením zrcadlení obrazovky udělte oprávnění k přístupu k oznámením a zobrazení stavu v oznamovací liště.

Tato funkce zlepšuje demonstraci obsahu z mobilního telefonu, zrcadlí obrazovku telefonu na velkém displeji během konference, při živém hraní mobilních her a čtení elektronických knih na větší obrazovce.

3) Zrcadlení obrazovky do webového prohlížeče

Na domovské stránce klepněte na položku "Browser Mirror".
Zadejte zobrazenou adresu URL do webového prohlížeče a spusťte zrcadlení obrazovky!
(Doporučujeme používat prohlížeč Chrome.)

 • 4. Nastavení
   
 • 1) Nastavení rozlišení obrazovky (rozlišení mobilního telefonu, počítače a televizoru můžete upravit podle různých požadavků zákazníků.)
 • Pokud máte trvalé problémy se zrcadlením obrazovky, zvažte snížení rozlišení.
 • V telefonu po úspěšném zrcadlení najděte nastavení rozlišení na obrazovce.
 • V počítači přejděte do nabídky nastavení vlevo nahoře a vyberte možnost "Kvalita obrazu".
 • V případě TV nebo Box Side stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači a vyberte možnost "Screening Quality".

2) Úprava nastavení obrazovky
Během zrcadlení obrazovky může docházet ke zpoždění nebo nižšímu rozlišení. Kvalitu obrazovky můžete zvýšit úpravou nastavení obrazovky.
Režim snímání obrazovky: Můžete však aktivovat možnost přepnutí do režimu kodeku nebo režimu obrazu.

Plovoucí okno: Pokud je zrcadlení neočekávaně odpojeno, když je možnost "Floating Window" zakázána, ujistěte se, že je uděleno povolení.

Optimalizace baterie: Při zapnuté optimalizaci baterie může docházet k přerušení zrcadlení obrazovky. Doporučujeme tuto možnost vypnout.

Přechod ze systému iOS na počítač

 • 1. Spusťte funkci Zrcadlení obrazovky z posuvného menu.

Při nastavení postupujte podle těchto pokynů:
Zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k síti Wi-Fi počítače.

2. Spuštění funkce zrcadlení obrazovky v počítači

3. Naskenujte QR kód

Pokud se připojení k cílovému zařízení nezdaří, zobrazí se následující obrázek:

4. spuštění zrcadlení

Pokud je připojení úspěšné, zobrazí se následující obrazovka.

Kliknutím na černou kulatou tečku zahájíte zrcadlení, čímž přejdete na stránku vysílání.

Klepněte na tlačítko [Zahájit vysílání] a spustí se odpočítávání od 3 do 0.

Gratulujeme! Nyní se zobrazí obrazovka telefonu!

KONEC