[iOS] Jak zrcadlit obrazovku z mobilního telefonu Apple (iOS) do prohlížeče (Chrome)?

  • 1.Připojení k síti 

Nejprve se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní telefon. (Nejlepší volbou je Wi-Fi v pásmu 5G).

  • 2.Instalace 1001 TVs

Zrcadlení do prohlížeče vyžaduje instalaci 1001 TVs jenom do telefonu.

Nepodporuje zrcadlení obrazovky na iPadu. Pokud chcete zrcadlit na iPad, otevřete prohlížeč v iPadu a použijte funkci "Zrcadlit do prohlížeče".

  • 3.Zrcadlová obrazovka

Spusťte funkci Zrcadlení do prohlížeče z nabídky

Prosím, zadejte IP který se zobrazí na obrazovce iPhonu, a kliknutím na černou kulatou tečku spusťte vysílání. Zrcadlení se spustí, jakmile skončí odpočítávání 3 sekund.