[Mac/Windows] Hur man skickar filer till Android/iOS-mobil ?

1. Nätverksansluning 

Se först till att enheten är kopplad mot samma nätverk som telefonen. (Wi-Fi med 5G band fungerar bäst)

2. Installera 1001 TVs på mobiltelefon och Mac/PC

Du kan ladda ner Appen från App Store eller Google Play

1001 TVs iOS-app på App Store

1001 TVs Android-appen i App Stores

1001 TVs Mac-App på App Store

1001 TVs PC-App på App Store

3. Starta Mac/PC Appen, välj filöverföring

4. Starta iOS/ Android-appen, välj filöverföringsfunktionen.

5. Sök efter närliggande enheter

6. Alla enheter listade

  • Om senaste uppkopplade enheten är tillgänglig kan överföring av filer göras direkt.
  • Den ihop-parade enheten kan också överföra filer direkt
  • Klicka på den nya enheten för att para ihop.
  • Se till att nätveket är OK på enheten som inte är uppkopplad, men som kan ta emot filer.

7. Kan du inte hitta enheten? Prova att para ihop genom att skanna koden

Om enheten inte kan hittas kan QR koden skannas. Den finns i nedre högra hörnet på på datorskärmen.

8. Para ihop enheten med Mac/PC

9. Skicka filer från Mac/PC till telefonen

När ihop-parade enheter valts kan man lägga filerna i Drag and Drop-rutan

10. Öppna mottagningsfliken på telefonen, dina filer visas här.

Du kan också överföra filer från telefonen till Mac/PC

11. Välj filer som ska skickas

12. Visa filer från telefonen till Mac/PC

Klicka på filen för att öppna, titta på filerna i Finder eller i Windows explorer, klicka för att uppdatera listan