[Android] Hur man tar emot filer från PC / Mac på Android Phone

1. Nätverksansluning :

Se till att enheten är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din mobiltelefon. (En Wi-Fi-anslutning med 5G-band rekommenderas för bästa prestanda).

2. Installera 1001 TVs på mobiltelefon och Mac/PC

Du kan ladda ner Appen från App Store eller Google Play

1001 TVs iOS-app på App Store

1001 TVs Android-appen i App Stores

1001 TVs Mac-App på App Store

1001 TVs PC-App på App Store

3. Launch the Mac/PC App and Select Share Files Transfer feature

4. Launch the iOS/Android App and select the Dela filer

5. Sök efter närliggande enheter

6. All devices listed:

Om den senast anslutna enheten är tillgänglig kan du överföra filer direkt.
För parkopplade enheter kan du också överföra filer direkt.
Om du ansluter till en ny enhet trycker du på den för att parkoppla.
For offline devices, ensure a stable network connection to access received files upon reconnection.

7. Can’t find the target device? Try to pair by scanning the code

If you cannot locate your target device while transferring files, you can use the scan code function to scan the QR code at the bottom right corner of the computer interface for quick pairing.

8. Skicka filer från Mac/PC till telefonen

After selecting a paired device, drag and drop files in the drop zone.

9. Open the ‘Receive’ tab on your phone; your files will be displayed here.