[Android] Hur att spegla skärmen från Android mobiltelefon till PC webbläsare (Chrome)?

  • 1. Nätverksansluning 

Se först till att enheten är kopplad mot samma nätverk som telefonen. (Wi-Fi med 5G band fungerar bäst)

  • 2. Installera 1001 TVs

Spegling till webläsare kräver endast installation av 1001 TVs på telefonen.

Den stöder inte spegelskärmen till iPad. Om du vill spegla till iPad öppnar du webbläsaren på iPad och använder funktionen "Mirror to Browser".

  • 3. Spegla skärm

Tryck på [Browser Mirror] i verktygslådan.
Skriv in den visade URL:n I din webläsare för at spegla skärmen! (Det rekommenders att Chrome används som webläsare-)

Observera: Detta läge stöder inte spegelskärm med ljud.