[Mac/Windows] Jak odbierać pliki z telefonu z systemem Android/iOS

1. Połączenie sieciowe 

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co telefon komórkowy. (W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5G).

2. Zainstaluj 1001 TVs na telefonie i Mac/PC

Możesz pobrać aplikację z App Store lub Google Play

Aplikacja na telefon 1001 TVs w App Store

1001 TVs Mac App w App Stores

3. Launch the Mac App and select File Transfer feature

4. Launch the Phone App and select the File Transfer feature

5. Search Nearby Devices

6. All devices listed

  • If the last connected device is available, you can transfer files directly.
  • For paired devices, you can also transfer files directly.
  • If connecting to a new device, please tap it to pair.
  • For an offline device, please ensure the network is stable. You can still view the received files.

7. Pair device with Mac/PC

8. Select files to send

9. Wybierz pliki do wysłania

You can click to open a file, view the file in Finder or Windows File Explorer, and click to refresh the current list.

10. Send Files from Mac/PC to Phone

Select one paired device.

11. Drag and drop files in the drop zone

12. Open the ‘Receive’ tab page on your phone, where your files will be displayed.