Jak rozwiązać problem przerwania projekcji ekranu spowodowany automatycznym ekranem blokady telefonu?

Gdy używasz telefonu do rzucania ekranu, a projekcja nagle zostaje przerwana, ponieważ telefon automatycznie blokuje ekran, możesz spróbować zmienić ustawienie, aby ponownie rzucić ekran.

Proszę postępować zgodnie z instrukcją, aby skonfigurować.

1.Otwórz ustawienia swojego telefonu.

2.Trzeba wybrać opcję "Display & Brightness".

3.Następnie dotknij opcji "Auto-lock".

4.Zmień ustawienie opcji Auto-lock na "Never".

Uwaga: Należy tego przestrzegać także wtedy, gdy korzystasz z przeglądarki blokującej ekran oraz gdy rzucasz ekran na Teslę.