[Android] Jak odbierać pliki z komputera PC/Mac na telefonie z Androidem?

1. Połączenie sieciowe :

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co telefon komórkowy. (W celu uzyskania najlepszej wydajności zalecane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5G).

2. Zainstaluj 1001 TVs na telefonie i Mac/PC

Możesz pobrać aplikację z App Store lub Google Play

1001 TVs iOS App w App Store

1001 TVs Android App w App Stores

1001 TVs Mac App w App Stores

1001 TVs PC App w App Stores

3. Launch the Mac/PC App and Select Share Files Transfer feature

4. Launch the iOS/Android App and select the Udostępniaj pliki

5. Wyszukaj urządzenia w pobliżu

6. All devices listed:

If the last connected device is available, you can transfer files directly.
For paired devices, you can also transfer files directly.
If connecting to a new device, please tap it to pair.
For offline devices, ensure a stable network connection to access received files upon reconnection.

7. Can’t find the target device? Try to pair by scanning the code

If you cannot locate your target device while transferring files, you can use the scan code function to scan the QR code at the bottom right corner of the computer interface for quick pairing.

8. Wysyłanie plików z Maca/PC do telefonu

After selecting a paired device, drag and drop files in the drop zone.

9. Open the ‘Receive’ tab on your phone; your files will be displayed here.