[Android] Jak skopiować ekran z telefonu z Androidem do przeglądarki na komputerze (Chrome)

  • 1. Network Connection: 

Upewnij się, że Android Smart TV, Android TV Box i MAC są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co telefon komórkowy. (Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecane jest połączenie Wi-Fi w paśmie 5G).

  • 2. Zainstaluj 1001 TVs

For mirroring to the browser, you need to install 1001 TVs on your phone.

Please note that it does not support screen mirroring to iPad. If you wish to mirror to an iPad, open the browser on the iPad and use the ‘Mirror to Browser’ feature.

  • 3. Ekran lustrzany

Tap [Browser Mirror] in the Toolbox.

Enter the displayed URL in your web browser to mirror the screen! (It is recommended to use the Chrome browser).

Note: This mode does not support screen mirroring with sound.

Please enter the following address in your browser.