[Android] Jak zrcadlit obrazovku z mobilního telefonu se systémem Android na televizi?
 • 1. Připojení k síti:

Nejprve se ujistěte, že je počítač připojen ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní telefon. (Nejlepší volbou je Wi-Fi v pásmu 5G).

 • 2. Instalace 1001 TVs

Na obou zařízeních, která chcete zrcadlit, musíte nainstalovat 1001 TVs.

Způsob instalace naleznete v Průvodce instalací.

 • 3. Zrcadlová obrazovka

Zrcadlení lze spustit dvěma způsoby:

 • Naskenování kódu QR

Můžete zvolit vstupní skenování QR kódu1 nebo 2.První skenování QR kódu vyžaduje autorizaci fotoaparátu.

Po úspěšném naskenování kódu můžete spustit zrcadlení obrazovky.

2) Vyberte blízké zařízení
Za normálních okolností se automaticky zobrazí všechny chytré televizory, televizory a počítače, které otevřou "1001 TVs" ve stejné síti LAN.
Výběrem jednoho zařízení se na něm spustí zrcadlení obrazovky.
Poznámka: Zařízení musí spustit 1001 TVs. Klepnutím na tlačítko obnovit zařízení znovu načtete.

Před zrcadlovou obrazovkou je třeba udělit oprávnění k zobrazení stavu v oznamovací liště.

Tuto funkci lze použít v různých scénách, například při demonstraci v mobilním telefonu a zrcadlení obrazovky telefonu na velkou obrazovku při konferenci, zrcadlení obrazovky při hraní mobilní hry naživo, čtení elektronických knih na větší obrazovce atd.

 • 4. Nastavení
   1) Změna rozlišení obrazovky (rozlišení můžete změnit na mobilním telefonu, počítači a televizoru, abyste vyhověli různým požadavkům zákazníků.)
  Pokud se zrcadlení obrazovky vždy zasekne, zkuste snížit rozlišení.
  V telefonu je nastavení rozlišení na obrazovce po zrcadlení obrazovky úspěšné.
  PC: Levé horní menu nastavení -> Kvalita obrazu
  Strana TV/Box: Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači->Kvalita zobrazení.

2) Změňte nastavení obrazovky (během zrcadlení obrazovky může docházet ke zpoždění, rozlišení není vysoké atd., kvalitu obrazovky můžete zlepšit změnou nastavení obrazovky).

Režim snímání obrazovky: Režim snímání: Automatická volba ve výchozím nastavení, můžete zapnout nastavení pro změnu na režim kodeku nebo režim obrazu.

Plovoucí okno: Zrcadlení se může neočekávaně odpojit, když je možnost [Floating Window] zakázána, povolte prosím toto povolení.

Optimalizaci baterie ignorujte: Zrcadlení obrazovky může být přerušeno, pokud je zapnuta optimalizace baterie. Doporučujeme tuto možnost povolit.

 • 5. Poznámky:
 • Při zrcadlení obrazovky není v cílovém zařízení žádný zvuk. Doporučujeme, aby byl telefon připojen k reproduktoru Bluetooth nebo náhlavní soupravě Bluetooth.
 • Mobilní verze podporuje systém Android 6.0 nebo vyšší a verze pro televizory podporuje systém Android 4.2.2 nebo vyšší.
 • Zkuste se připojit k Wi-Fi v pásmu 5G, obrazovka bude stabilnější a zpoždění menší.