[Android] Jak zrcadlit obrazovku z mobilního telefonu se systémem Android do televizoru

  • 1. Připojení k síti

Ensure that the Android Smart TV, Android TV Box, and MAC are connected to the same Wi-Fi network as your mobile phone. (A 5G band Wi-Fi connection is recommended for best performance.)

  • 2. Nainstalujte 1001 TVs

Ujistěte se, že jste nainstalovali 1001 TVs na obě zařízení, která chcete zrcadlit. Pokyny k instalaci naleznete v instalační příručce.

  • 3. Spustit zrcadlení

Zrcadlení můžete spustit jedním ze dvou způsobů:

  • Naskenujte QR kód

Zvolte vstup QR kódu 1 nebo 2. Při prvním skenování QR kódu je vyžadována autorizace fotoaparátem.

Po úspěšném skenování můžete zahájit zrcadlení obrazovky.

2) Vyberte blízká zařízení

Ve většině případů se automaticky zobrazí všechny chytré televizory, TV boxy a počítače se systémem "1001 TVs" ve stejné místní síti (LAN).

Výběrem zařízení zahájíte zrcadlení obrazovky na tomto zařízení.

Poznámka: Vybrané zařízení musí mít spuštěnou funkci "1001 TVs". Pokud zařízení nevidíte, klikněte na tlačítko obnovit a znovu načtěte dostupná zařízení.

Před zahájením zrcadlení obrazovky udělte oprávnění k přístupu k oznámením a zobrazení stavu v oznamovací liště.

Tuto funkci lze použít v různých situacích, jako je ukázka v mobilním telefonu a zrcadlení obrazovky telefonu na velkou obrazovku v konferenci, zrcadlení obrazovky při hraní mobilní hry naživo, čtení e-knih na větší obrazovce a tak dále.

  • 4. Nastavení

1) Nastavení rozlišení obrazovky (rozlišení mobilního telefonu, počítače a televizoru můžete upravit podle různých požadavků zákazníků.)

Pokud máte trvalé problémy se zrcadlením obrazovky, zvažte snížení rozlišení.

V telefonu po úspěšném zrcadlení najděte nastavení rozlišení na obrazovce.

V počítači přejděte do nabídky nastavení vlevo nahoře a vyberte možnost "Kvalita obrazu".

V případě TV nebo Box Side stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači a vyberte možnost "Screening Quality".

2) Úprava nastavení obrazovky

Během zrcadlení obrazovky může docházet ke zpoždění nebo nižšímu rozlišení. Kvalitu obrazovky můžete zvýšit úpravou nastavení obrazovky.

Režim snímání obrazovky: Můžete však aktivovat možnost přepnutí do režimu kodeku nebo režimu obrazu.

Plovoucí okno: Pokud je zrcadlení neočekávaně odpojeno, když je možnost "Floating Window" zakázána, ujistěte se, že je uděleno povolení.

Optimalizace baterie: Při zapnuté optimalizaci baterie může docházet k přerušení zrcadlení obrazovky. Doporučujeme tuto možnost vypnout.

5. Upozornění:

Při zrcadlení obrazovky nemusí mít cílové zařízení zvuk. Doporučujeme připojit telefon k reproduktoru Bluetooth nebo náhlavní soupravě Bluetooth, abyste získali zvuk.
Mobilní verze je kompatibilní se systémem Android 6.0 nebo vyšším, zatímco verze pro televizory podporuje systém Android 4.2.2 nebo vyšší.
Pro dosažení optimálního výkonu se snažte připojit k síti Wi-Fi v pásmu 5G. To zajistí stabilnější obrazovku a menší zpoždění.