[Mac/Windows] Jak přijímat soubory z telefonu se systémem Android/iOS

1. Připojení k síti 

Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako váš mobilní telefon. (Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje připojení Wi-Fi v pásmu 5G.)

2. Nainstalujte aplikaci 1001 TVs do telefonu a Mac/PC

Aplikaci si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play

Aplikace pro telefon 1001 TVs v App Store

Aplikace 1001 TVs pro Mac na App Stores

3. Launch the Mac App and select File Transfer feature

4. Launch the Phone App and select the File Transfer feature

5. Search Nearby Devices

6. All devices listed

  • If the last connected device is available, you can transfer files directly.
  • For paired devices, you can also transfer files directly.
  • If connecting to a new device, please tap it to pair.
  • For an offline device, please ensure the network is stable. You can still view the received files.

7. Pair device with Mac/PC

8. Select files to send

9. Vyberte soubory k odeslání

You can click to open a file, view the file in Finder or Windows File Explorer, and click to refresh the current list.

10. Send Files from Mac/PC to Phone

Select one paired device.

11. Drag and drop files in the drop zone

12. Open the ‘Receive’ tab page on your phone, where your files will be displayed.