Jak vyřešit problém s přerušením promítání na obrazovku způsobeným automatickým uzamčením obrazovky telefonu?

Pokud používáte telefon k promítání obrazovky a promítání se náhle přeruší, protože telefon automaticky uzamkne obrazovku, můžete zkusit změnit nastavení a obrazovku znovu promítnout.

Při nastavení postupujte podle pokynů.

1.Otevřete nastavení telefonu.

2.Musíte vybrat možnost "Displej a jas".

3.Poté klepněte na možnost "Automatické zamykání".

4.Změňte nastavení Automatické zamykání na hodnotu "Nikdy".

Poznámka: Tento postup je třeba dodržet také při použití prohlížeče, který uzamkne obrazovku, a při obsazení obrazovky na zařízení Tesla.