[Android] Jak zrcadlit obrazovku z mobilního telefonu Android do prohlížeče PC (Chrome)?

  • 1. Připojení k síti 

Nejprve se ujistěte, že je zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako mobilní telefon. (Nejlepší volbou je Wi-Fi v pásmu 5G).

  • 2. Nainstalujte 1001 TVs

Zrcadlení do prohlížeče vyžaduje instalaci 1001 TVs jenom do telefonu.

Nepodporuje zrcadlení obrazovky na iPadu. Pokud chcete zrcadlit na iPad, otevřete prohlížeč v iPadu a použijte funkci "Zrcadlit do prohlížeče".

  • 3. Zrcadlení obrazovky

Klepněte na položku [Zrcadlo prohlížeče] ve skupině nástrojů.
Zadejte zobrazenou adresu URL do webového prohlížeče pro zrcadlení obrazovky! (Doporučujeme používat prohlížeč Chrome~)

Poznámka: Tento režim nepodporuje zrcadlení obrazovky se zvukem.