Πώς να διορθώσετε τις διακοπές προβολής οθόνης που προκαλούνται από το αυτόματο κλείδωμα οθόνης του τηλεφώνου

When using your phone to cast the screen, if the projection is unexpectedly interrupted due to the phone automatically locking the screen, you can resolve this issue by adjusting the settings.

Follow these steps to reset the casting:

1. Open your phone’s settings.

2. Select ‘Display & Brightness’.

3. Tap the option ‘Auto-lock.’

4. Change the Auto-lock setting to ‘Never’.

Note: This also applies when using a browser that locks the screen and when casting the screen on a Tesla.