Πώς να αντικατοπτρίζετε πολλαπλά τηλέφωνα στον ίδιο υπολογιστή

As mobile phone screens expand, an increasing number of individuals enjoy videos on their devices. However, when the need arises for multiple people to watch together, a bigger screen may be required. Mirroring mobile phones to a computer offers a practical solution in such situations. With 1001 TVs, you can easily mirror multiple mobile phones to the same computer, providing an enhanced visual experience. This method ensures an excellent viewing adventure for family gatherings or business meetings. To improve your visual experience, this guide explains the process of mirroring multiple mobile phones to a single computer.

Android

  1. 1.Network Connection:

Ensure that your Android Smart TV, Android TV Box, and PC are connected to the same Wi-Fi network as your mobile phone. (A 5G band Wi-Fi connection is recommended for the best performance.)

  1. 2.Εγκαταστήστε το 1001 TVs

Ensure to install 1001 TVs on both devices you want to mirror or mirror to. For installation instructions, please refer to the Installation Guide.

  1. 3.Ξεκινήστε την αντανάκλαση

Μπορείτε να ξεκινήσετε τον αντικατοπτρισμό χρησιμοποιώντας μία από τις δύο μεθόδους:

  • Σάρωση κωδικού QR

Choose either QR code entrance 1 or 2.The first time you scan a QR code, camera authorization is required.

Once the scanning is successful, you can start screen mirroring.

2) Select Nearby Deviceas

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα εμφανιστούν αυτόματα όλες οι έξυπνες τηλεοράσεις, τα τηλεοπτικά κουτιά και οι υπολογιστές που εκτελούν το "1001 TVs" στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN).

Η επιλογή μιας συσκευής θα ξεκινήσει τον αντικατοπτρισμό οθόνης σε αυτή τη συσκευή.

Σημείωση: Η επιλεγμένη συσκευή πρέπει να έχει εκκινήσει το "1001 TVs". Εάν δεν βλέπετε τη συσκευή, κάντε κλικ στο κουμπί ανανέωσης για να φορτώσετε εκ νέου τις διαθέσιμες συσκευές.

Before initiating screen mirroring, please grant permission to access notification s and view the status in the notification bar.

Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την επίδειξη του περιεχομένου από το κινητό σας τηλέφωνο, αντικατοπτρίζοντας την οθόνη του τηλεφώνου σας σε μια μεγάλη οθόνη κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου, ενώ παίζετε ζωντανά παιχνίδια κινητής τηλεφωνίας και διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία σε μια μεγαλύτερη οθόνη.

3) Καθρέφτης οθόνης στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web

Πατήστε "Browser Mirror" στην αρχική σελίδα.
Enter the displayed URL into your web browser to begin screen mirroring! (We recommended using Chrome browser.)

  • 4.Ρυθμίσεις

 1) Adjust Screen Resolution(You can modify the resolution on your mobile phone, computer, and TV to meet various customer requirements.)

If you experience persistent screen mirroring issues, consider reducing the resolution .

Στο τηλέφωνό σας, βρείτε τη ρύθμιση ανάλυσης στην οθόνη μετά την επιτυχή κατοπτρική απεικόνιση.

Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων πάνω αριστερά και επιλέξτε "Ποιότητα εικόνας".

Για TV ή Box Side, πατήστε το πλήκτρο Menu στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε "Screening Quality".

2) Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις οθόνης

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις ή χαμηλότερη ανάλυση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντικατοπτρισμού οθόνης. Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της οθόνης προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις οθόνης.

Λειτουργία λήψης οθόνης: αλλά μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή για εναλλαγή σε λειτουργία κωδικοποίησης ή σε λειτουργία εικόνας.

Πλωτό παράθυρο: Εάν ο καθρέφτης αποσυνδεθεί απροσδόκητα όταν η επιλογή "Floating Window" είναι απενεργοποιημένη, βεβαιωθείτε ότι έχει χορηγηθεί άδεια.

Βελτιστοποίηση μπαταρίας: όταν είναι ενεργοποιημένη η βελτιστοποίηση μπαταρίας. Συνιστάται η απενεργοποίηση αυτής της επιλογής.

iOS

1. Launch the Screen Mirroring feature from the slide menu

Follow these instructions to setup:

Ensure your iOS device is connected to your Mac’s Wi-Fi network.

2. Launch Screen Mirroring feature on MAC

MAC

3. Σάρωση κωδικού QR

If the connection to the target device fails, the following picture will be displayed.

4.Start Mirroring

Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη:

Click the black round dot to initiate mirroring, which will navigate to the broadcast page.

Πατήστε το [Έναρξη εκπομπής] και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από το 3 στο 0.

Multiple Phones Mirroring

Follow these steps to mirror multiple mobile phones to the same computer.