Πώς να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας ένα USB Stick

1. Download the TV app from the following link and copy it to the USB flash disk.

https://www.1001tvs.com/api/release/windows_installer/1001tvs_installer.exe

2. Insert the USB flash disk into the TV box, navigate to advanced settings, and then go to Security. Enable “Allow installation of unknown sources.”

3. Go to the desktop and access the “Apps” section. Open the “File Browser” included with the box.

4. Select “File Browser” to enter. If “File Browser” does not appear, please restart the box and repeat this step.

5. Locate the 1001 TVs APK file that was previously copied.

6. Κάντε κλικ στο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

7. Εγκατάσταση του

8. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

9. Once opened, you can begin screen mirroring!