Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε 1001 TVs app στην ΤΗΛΕΌΡΑΣΗ;

Αυτό το προϊόν απαιτεί την εγκατάσταση της εφαρμογής στην τηλεόραση, γιατί δεν μπορείτε να την εγκαταστήσετε;

1.Η τηλεόραση είναι παλιά, όχι το σύστημα Android, δεν μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή.

2.Η τηλεόραση είναι νέα, αλλά όχι το σύστημα Android, όπως η LG, η Samsung, δεν μπορεί να εγκαταστήσει την εφαρμογή.

3.Η τηλεόραση είναι νέα και είναι επίσης ένα σύστημα Android, όπως TCL, Konka, αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή 1001 TVs στην αγορά της τηλεόρασης, οπότε μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στην τηλεόραση μέσω USB stick.

(Επισκεφθείτε 461 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)